Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy

Michał Olszewski Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy

Prowadzi w imieniu Prezydenta m.st. Warszawy zadania z zakresu architektury, zagospodarowania przestrzennego, polityki związanej z pozyskiwaniem funduszy europejskich, polityki miejskiej oraz polityki metropolitarnej, polityki inwestycyjnej m.st. Warszawy, polityki mobilności i zarządzania ruchem drogowym, infrastruktury drogowej, zapewnienia obsługi informatycznej Urzędu m.st. Warszawy oraz cyfryzacji m.st. Warszawy.

Sprawuje nadzór nad następującymi komórkami organizacyjnymi Urzędu m.st. Warszawy:

 1. Biurem Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)
 2. Biurem Cyfryzacji Miasta (BC)
 3. Biurem Geodezji i Katastru (BG)
 4. Biurem Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju (FE)
 5. Biurem Zarządzania Ruchem Drogowym (ZR)
 6. Miejskim Centrum Sieci i Danych (CSD)

Kontakt

pl. Bankowy 3/5, pok. 114
00-950 Warszawa

tel.: 22 443 10 17, 22 443 10 18
faks: 22 443 99 21

e-mail: sekretariat.molszewski@um.warszawa.pl

Renata Kaznowska Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy

Prowadzi w imieniu Prezydenta m.st. Warszawy zadania z zakresu edukacji, ochrony zdrowia i polityki zdrowotnej, sportu i rekreacji oraz ochrony konserwatorskiej zabytków.

Sprawuje nadzór nad następującymi komórkami organizacyjnymi Urzędu m.st. Warszawy:

 1. Biurem Edukacji (BE)
 2. Biurem Polityki Zdrowotnej (PZ)
 3. Biurem Sportu i Rekreacji (SR)
 4. Biurem Stołecznego Konserwatora Zabytków (KZ)

Kontakt:

pl. Bankowy 3/5, pok. 119
00-950 Warszawa

tel.: 22 443 10 24, 22 443 10 25
faks: 22 443 99 54

e-mail: sekretariat.rkaznowska@um.warszawa.pl

Aldona Machnowska-Góra Zastępczyni Prezydenta m.st. Warszawy

Prowadzi w imieniu Prezydenta m.st. Warszawy zadania z zakresu kultury, polityki promocyjnej m.st. Warszawy, działań informacyjnych i wizerunkowych m.st. Warszawy, polityki lokalowej oraz spraw społecznych.

Sprawuje nadzór nad następującymi komórkami organizacyjnymi Urzędu m.st. Warszawy:

 1. Biurem Kultury (KU)
 2. Biurem Polityki Lokalowej (PL)
 3. Biurem Pomocy i Projektów Społecznych (PS)
 4. Biurem Spraw Dekretowych (SD)

Kontakt:

pl. Bankowy 3/5, pok. 127
00-950 Warszawa

tel.: 22 325 92 20, 22 443 10 14, 22 443 10 15

e-mail: sekretariat.a.machnowska@um.warszawa.pl