Wykonanie budżetu 2021

Szanowni Państwo,

na wykonanie budżetu m.st. Warszawy w 2021 r. wpłynęło wiele czynników niezależnych od Miasta, w tym zmiany legislacyjne powodujące zmniejszenie dochodów samorządów z PIT, negatywne konsekwencje pandemii COVID-19 oraz znaczący wzrost inflacji pod koniec roku. Rok 2021 był kolejnym, w którym Warszawa odnotowała spadek dochodów ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej oraz wpływów z najmu i dzierżawy mienia, co było skutkiem trwającej pandemii COVID-19. Jednocześnie kontynuowaliśmy zwiększone wydatki w sferze zdrowia, pomocy społecznej, wsparcia dla miejskich instytucji kultury, zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców oraz na dotacje dla organizacji pozarządowych i wolontariatu prowadzących działania pomocowe dla mieszkańców. Działania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19 kosztowały 108 mln zł.

Dzięki podejmowanym działaniom efektywnościowym i dostosowawczym byliśmy w stanie zapewnić realizację ważnych dla mieszkańców projektów w dziedzinie społecznej i ochrony zdrowia. Wzorem lat ubiegłych realizowaliśmy programy zdrowotne w zakresie szczepień skierowane do różnych grup społecznych oraz programy profilaktyczne skierowane do dzieci, młodzieży i seniorów. Kontynuowaliśmy inwestycje mające na celu poprawę jakości powietrza i walkę ze smogiem, w tym zastąpienie palenisk na paliwo stałe źródłami ciepła na paliwo gazowe oraz termomodernizację budynków komunalnych. Warszawiacy mogli skorzystać z programu dotacji na wymianę kopciuchów na ekologiczne źródła ogrzewania.

Realizowaliśmy przedsięwzięcia inwestycyjne we wszystkich sferach funkcjonowania miasta, jak infrastruktura transportowa, budowa i modernizacja żłobków, szkół, przedszkoli, budynków komunalnych, inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia (budowa Szpitala Południowego), instytucje kultury i obiekty sportowe. Największe wydatki inwestycyjne ponieśliśmy w zakresie infrastruktury transportowej. Inwestycje w drogi i mosty kosztowały 203 mln zł. Największą warszawską inwestycją od kilku lat jest budowa II linii metra warszawskiego. W 2021 r. wydatki z nią związane to 640 mln zł. W ramach dofinansowania projektów realizowanych ze środków UE otrzymaliśmy 721 mln zł, w tym dofinansowanie budowy II linii metra wyniosło 626 mln zł.

Zapraszam do zapoznania się ze „Sprawozdaniem z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 rok w pigułce”.

Życzę miłej lektury

Podpis Prezydenta m.st. Warszawy Rafała Trzaskowskiego

Rafał Trzaskowski
Prezydent m.st. Warszawy

„Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.” znajduje się na stronie www.bip.warszawa.pl w zakładce „Budżet i polityka finansowa m.st. Warszawy”, a także w siedzibie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy przy ul. Al. Jerozolimskie 44.