Wykonanie budżetu 2020

Szanowni Państwo,

rok 2020 przyniósł epidemię wirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, zmieniło to życie mieszkańców i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w stolicy. Zaistniała sytuacja społeczno-gospodarcza wywołała zmiany, które znalazły odbicie w realizacji budżetu m.st. Warszawy. Istotnemu ograniczeniu o ponad 1 mld zł  uległy dochody budżetowe. Był to skutek osłabienia koniunktury gospodarczej oraz wprowadzonych przez miasto ulg m.in. w zakresie opłat za najem i dzierżawę oraz opłat za parkowanie. Jednocześnie w związku z sytuacją epidemiczną pojawiły się nieplanowane wydatki. Działania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19 kosztowały miasto 145 mln zł. Dominowały wydatki na zakup środków ochrony osobistej. Konieczne było doposażenie szpitali w aparaturę i sprzęt medyczny. Pozostałe wydatki to m.in. dodatkowe dotacje dla instytucji kultury, środki dla nauczycieli w ramach rządowego wsparcia, zakup laptopów i urządzeń do pracy zdalnej i nauki, dezynfekcja pomieszczeń, placów zabaw i samochodów. 15 lutego 2021 r. został otwarty Szpital Tymczasowy w budynku budowanego Szpitala Południowego, który jest jednym z ośmiu szpitali tymczasowych w województwie mazowieckim, z 300 miejscami z przeznaczeniem dla pacjentów z COVID-19, w tym 80 miejscami respiratorowymi. Pomimo ograniczeń i trudności kontynuowaliśmy realizację wszystkich priorytetowych dla warszawiaków programów w sferze społecznej, profilaktyki i promocji zdrowia oraz ochrony środowiska, w tym w zakresie ograniczenia smogu. Na początku kwietnia 2020 r. otworzyliśmy trzy nowe stacje II linii metra Płocka, Młynów i Księcia Janusza. Wolski odcinek podziemnej kolei wydłużył drugą linię metra o 3,4 km. Trwają prace zmierzające do budowy trzeciej linii metra, która w pierwszym etapie obejmie Pragę-Południe.

Zapraszam do zapoznania się ze „Sprawozdaniem z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 rok w pigułce”.

Życzę miłej lektury


Podpis Prezydenta m.st. Warszawy Rafała Trzaskowskiego

Prezydent m.st. Warszawy
Rafał Trzaskowski

„Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r.” jest też dostępne na stronie www.bip.warszawa.pl oraz w siedzibie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy przy ul. Kredytowej 3.