Wydatki m.st. Warszawy

W 2021 r. największe wydatki ponieśliśmy w zakresie edukacji. Wydatki te realizowały głównie dzielnice w ramach załączników dzielnicowych. Na świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) dzielnice przeznaczyły 2 016 mln zł. Największych inwestycji dokonaliśmy w sferze transport i komunikacja.

Wydatki poniesione w 2021 r. według sfer działalności:

 • Edukacja – 5,3 mld zł      
 • Transport i komunikacja – 4,4 mld zł
 • Ochrona zdrowia i pomoc społeczna – 3,8 mld zł
 • Oczyszczanie i ochrona środowiska – 1,5 mld zł
 • Obsługa mieszkańców – 1,4 mld zł
 • Utrzymanie nieruchomości komunalnych – 1,3 mld zł
 • Kultura – 0,6 mld zł
 • Bezpieczeństwo – 0,3 mld zł
 • Sport – 0,3 mld zł
 • Obsługa długu – 0,1 mld zł
 • „Janosik” (wpłata miasta do budżetu państwa na rzecz innych regionów Polski) – 1,3 mld zł