Wyniki wyszukiwania w serwisie Zabytki

 • Artykuł

  70 lat od powstania, zanieczyszczenia miejskie, deszcz i mróz, a w końcu pożar w 2019 roku spowodowały, że budynek przy ul. Marszałkowskiej 53 nie wyglądał najlepiej. O pracach konserwatorskich na jego elewacji pisaliśmy już na naszej stronie internetowej. Teraz zapraszamy do obejrzenia filmu z ich przebiegu.

 • Artykuł

  4 października 2021 roku stanowisko Sekretarza Generalnego Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa OWHC objął Mikhael De Thyse.

 • Artykuł

  1 października Renata Kaznowska, wiceprezydent m.st. Warszawy, podpisała Zarządzenie nr 1667/2021 w sprawie zmian w gminnej ewidencji zabytków m.st Warszawy. Ujęcie terenu getta w GEZ jest zwieńczeniem kilkuletniej, zapoczątkowanej w 2017 roku, pracy badawczej zespołu archeologów z Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków.

 • Artykuł

  Kamienica przy ul. Bartoszewicza 1a wybudowana została według projektu Lucjana Korngolda. Budynek, wraz z innymi, tworzy luksusową zabudowę pierzei ulicy, powstałą w końcu lat 30. XX wieku. Ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków.

 • Artykuł

  Zajmowanie się inwentaryzacją sztuki współczesnej i nowoczesnej to prawdziwe wyzwanie nawet dla doświadczonego specjalisty. Jest to praca z żywą sztuką i przestrzenią, którą zachowuje się także na fotografii czy wideo. Pracownie świadczą o charakterze tworzących w nich artystów, którzy aranżowali i przekształcali je na swoje potrzeby, tworząc niepowtarzalne miejsca.