Wyniki wyszukiwania w serwisie Zabytki

 • Artykuł

  Śródmiejska suterena oficyny o powierzchni dwudziestu metrów kwadratowych, od ponad 40 lat jest użytkowana jako warsztat pracy twórczej artysty malarza, absolwenta, a z czasem również profesora, warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych - Jacka Dyrzyńskiego.

 • Artykuł

  Podczas obchodów 70-lecia odbudowy Starego Miasta, 22-23 lipca, pracownia im. Jacka Müldner-Nieckowskiego przy ulicy Świętojańskiej zapraszała zwiedzających. Była to rzadka okazja obejrzenia miejsca pracy twórczej dwóch pokoleń artystów. Obecnie piecze nad tym miejscem przejmuje trzecie pokolenie – Sara Müldner, której wspomnienie o ojcu publikujemy poniżej.

 • Artykuł

  Zakończyły się prace przy remoncie elewacji budynku przy ul. Przybyszewskiego 73/77 na Starych Bielanach. Dzięki dotacji ze środków m.st. Warszawy w wysokości 133 000 zł zniknęły zniszczone, odpadające tynki i możemy już podziwiać elewację w nowej odsłonie.

 • Artykuł

  Kamienica przy ul. Oboźnej 11 jest własnością m.st. Warszawy, które planuje remont elewacji oraz klatek schodowych. Budynek ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków. We wrześniu 2022 r. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wpisu kamienicy do rejestru zabytków.

 • Artykuł

  Zabytkowa architektura drewniana zachowana w Warszawie jest niewystarczająco rozpoznana i zdecydowanie zbyt słabo rozpropagowana. Aby to zmienić Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Badawczych i Konserwatorskich opracowało „Poradnik dobrych praktyk architektonicznych. Architektura drewniana Warszawy”.