Wyniki wyszukiwania w serwisie Zabytki - Aktualności

 • Artykuł

  Rozpoczęliśmy nabór wniosków o dotację na planowane prace przy zabytkach. Miejskie dofinansowanie może być przeznaczone na roboty, które będą prowadzone w 2024 r. przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków i ujętych w gminnej ewidencji zabytków. Wnioski można składać do 31 października 2023 roku.

 • Artykuł

  Pracownia Poli Dwurnik znajduje się przy ulicy Podgórskiej na Sadybie. Tworzy w niej już drugie pokolenie artystycznej rodziny Dwurników. Przed Polą pracowali tutaj także jej rodzice – fotografka Teresa Gierzyńska oraz malarz Edward Dwurnik. Obecna mieszkanka opowiedziała w wywiadzie dla Contemporary Lynx historię tej szczególnej dla niej przestrzeni – jak zmieniała się z biegiem lat oraz jakie ma dla niej znaczenie.

 • Artykuł

  Pracownia powstała na początku lat 50. XX wieku. Dwuizbowe pomieszczenie Karol Tchorek otrzymał dzięki decyzji Prezydium Rady Narodowej. Jest to jedna z najdłużej i nieprzerwanie działających warszawskich pracowni artystycznych.

 • Artykuł

  Zaaranżowana w parterze staromiejskiej kamienicy pracownia, od dziesiątek lat stanowi miejsce pracy dla artystów kilku dyscyplin. Twórców, których prócz więzów rodzinnych łączy miejsce, w którym dorastali i kształcili się, doskonaląc swoje umiejętności płynące z genetycznie zakodowanych pokładów wyobraźni twórczej. Niezwykły klimat panujący w pracowni ul. Mostowej w Warszawie jest rezultatem mozolnej i konsekwentnej pracy trzech pokoleń twórców - przedstawicieli rodziny Kann.

 • Artykuł

  U zbiegu ulic Franciszkańskiej i Freta, znajduje się niewielka pracownia rodziny Dłużniewskich, w której niegdyś toczyło się życie bohemy artystycznej. W pracowni nie tylko powstały wybitne dzieła Emilii, Andrzeja oraz ich syna Kajetana Dłużniewskich, ale było to również miejsce spotkań największych przedstawicieli współczesnej sztuki czy literatury.