Wyniki wyszukiwania w serwisie Zabytki - Aktualności

 • Artykuł

  Pierwszym krokiem do utworzenia parku kulturowego jest uświadomienie sobie wartości kulturowych krajobrazu naszej małej ojczyzny. To samorząd najlepiej zna zarządzany przez siebie obszar, jego walory kulturowe, a także potrzeby i wyzwania, z jakimi mierzą się mieszkańcy. Dlatego to jemu ustawa o ochronie zabytków powierza inicjatywę powołania parku kulturowego.

 • Artykuł

  Skuteczna ochrona cennego krajobrazu to nie tylko zakazy i ograniczenia. Kluczowy jest dialog pomiędzy ekspertami z różnych dziedzin, współpraca z najemcami, właścicielami, mieszkańcami oraz wytrwałość i konsekwencja. To także umiejętne pogodzenie wymogów planowania przestrzennego i interesu mieszkańców.

 • Artykuł

  W projektowanie uchwały tworzącej park kulturowy Historycznego Centrum Warszawy stołeczny konserwator zaangażował grono miejskich ekspertów: historyków sztuki, architektów, specjalistów od zielni miejskiej, prawników i zarządców terenów. Zwieńczeniem tych prac jest wydana 3 kwietnia 2023 r. pozytywna opinia Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

 • Artykuł

  Wyznaczenie granic parku kulturowego to trudna sztuka. Które obszary i obiekty w nich zawrzeć? Jak pogodzić historyczne uwarunkowania z wyzwaniami współczesności? Czy włączyć w jego obszar zieleń? Jak połączyć tradycję historyczną z powojennymi zmianami? Takie pytania stawiali sobie autorzy projektu.

 • Artykuł

  Cóż nam z pięknych kamienic, gdy szpecą je chuligańskie gryzmoły i wielkie klimatyzatory? Czy twórcy powojennej odbudowy byliby zadowoleni widząc zaprojektowane przez siebie budynki za wysokimi płotami? Czy ochrona śródmiejskich drzew nie powinna zacząć się od korzeni? Czy mała architektura jest rzeczywiście tak mała, że nie warto poświęcać jej uwagi?