Wyniki wyszukiwania w serwisie Zabytki

 • Artykuł

  Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków Urzędu m.st. Warszawy ul. Nowy Świat 18/20, 00-373 Warszawa Kancelaria - tel. 22 443 36 77/79, fax 22 443 36 76 Sekretariat - tel. 22 443 36 40/41, fax 22 443 36 42 mail: sekretariat.bskz@um.warszawa.pl Więcej informacji: www.bip.um.warszawa.pl Opłata skarbowa: Centrum Obsługi Podatnika 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

 • Artykuł

  Do obowiązkowych działań podejmowanych w zakresie prowadzenia polityki ochrony i opieki nad zabytkami należy rozpoznanie istniejących zasobów dziedzictwa kulturowego. Opracowanie wszelkiego rodzaju wytycznych, projektów, czy też planów adaptacji i przekształceń obiektów zabytkowych, powinno uprzedzać działania ewidencyjne. Określenie zasobu zabytków jest jednym z podstawowych zadań służb konserwatorskich. Zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad...

 • Artykuł

  Od 13 kwietnia 2021 r. obowiązują nowe procedury wznoszenia pomników i realizowania upamiętnień w Warszawie. Nowe rozwiązanie zapewnia większy udział społeczny w ich powstawaniu, ale też lepszą jakość w kształtowaniu przestrzeni publicznej. Nowa procedura obejmuje te upamiętnienia (pomniki, popiersia, tablice, głazy pamiątkowe itd.), które mają stanąć na gruntach należących do m.st. Warszawy. Jej realizacją zajmuje się Zespół do spraw pomników i upamiętnień, który doradza prezydentowi m.st....

 • Artykuł

  Czym się zajmujemy: Upowszechnianie oraz prowadzenie działań edukacyjnych z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami to cel naszego zespołu. Poprzez realizację wystaw i publikacji staramy się poszerzać wiedzę na temat dziedzictwa kulturowego Warszawy. Jednym z naszych działań jest stworzenie programów edukacyjnych dotyczących historii i architektury stolicy skierowanych do szkół, ale także realizacja warsztatów mających na celu edukację właścicieli i zarządców zabytków. Odpowiadamy również za...

 • Artykuł

  Czym się zajmujemy: Wydział prowadzi gminną ewidencje zabytków oraz interdyscyplinarne projekty z zakresu opieki nad zabytkami. Jednym z kluczowych zadań wydziału jest prowadzenie w imieniu Prezydenta m.st. Warszawy gminnej ewidencji zabytków (GEZ), jej weryfikacja i aktualizacja oraz udzielanie informacji i zaświadczeń dotyczących zakresu form ochrony zabytków. W ramach badań nad zabytkami opracowywane są dokumentacje obiektów zabytkowych, w tym specjalistyczne karty ewidencyjne. Nasz...