Wyniki wyszukiwania w serwisie Zabytki

 • Artykuł

  Trzypiętrowa kamienica została wzniesiona około 1900 roku. Tuż przed wybuchem wojny jej właścicielem był Ludwik Ciechomski. Przetrwała II wojnę światową bez większych zniszczeń. W 1945 roku kamienica przeszła na podstawie dekretu Bieruta na własność miasta. W ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacja budynek ten aktualnie przechodzi gruntowną modernizację. Obiekt ujęty w gminnej ewidencji zabytków.

 • Artykuł

  Kiedy idziemy ulicami miasta, chcąc nie chcąc, jesteśmy we władaniu wszechogarniającej reklamy. Reklama wciska się z każdej strony, statyczna i ruchoma, dźwiękowa także, bo przecież po mieście krążą auta z megafonami, zachwalające taki czy inny produkt, przy tym jeszcze jaskrawo pomalowane, by dodatkowo przyciągnąć uwagę.

 • Artykuł

  Dziś pracownia zajmuje niewielki lokal przy ul. Poznańskiej, ale w przeszłości mieściła się w halach przy ul. Hożej i była jednym z największych zakładów brązowniczych stolicy.

 • Artykuł

  Dzięki pracy konserwatorów co roku udaje się uratować nie tylko cenne artystycznie obiekty, lecz również pamięć o dawnych mieszkańcach Warszawy i jej wielokulturowej tradycji. W 2019 r. przy udziale dotacji miejskich przeprowadzono prace konserwatorskie przy 30 kolejnych nagrobkach

 • Artykuł

  Zapraszamy do zapoznania się z projektami, które wygrały konkursy dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2020.