Wyniki wyszukiwania w serwisie Zabytki - Aktualności

 • Artykuł

  Ponad 70-metrowa przestrzeń zaaranżowana w jednej z warszawskich kamienic przy ul. Marszałkowskiej. Magiczne miejsce, w którym od lat 80. XX wieku, rodzą się koncepcje modnego wizerunku. Oryginalne stroje i praktyczne wzory ubrań, które zawładnęły światem polskiego designu modowego.

 • Artykuł

  Na ostatniej kondygnacji budynku mieszkalnego, którego okna wychodzą na pl. Zbawiciela, znajduje się pracownia fotograficzna Edwarda Grochowicza. Przestronne, zróżnicowane wysokościowo wnętrze, w którym pracował i działał, jako członek Grupy Twórczej „STODOŁA 60”, skupiającej polskich artystów fotografików.

 • Artykuł

  Zaaranżowana w parterze staromiejskiej kamienicy pracownia, od dziesiątek lat stanowi miejsce pracy dla artystów kilku dyscyplin. Twórców, których prócz więzów rodzinnych łączy miejsce, w którym dorastali i kształcili się, doskonaląc swoje umiejętności płynące z genetycznie zakodowanych pokładów wyobraźni twórczej. Niezwykły klimat panujący w pracowni ul. Mostowej w Warszawie jest rezultatem mozolnej i konsekwentnej pracy trzech pokoleń twórców - przedstawicieli rodziny Kann.

 • Artykuł

  Місто Дніпро є історично населеним місцем, об’єкти його культурної спадщини розташовані доволі скупчено в трьох історичних ареалах, датуючись здебільшого серединою ХІХ – початком ХХ ст. Окремі ділянки історичної забудови з пам’ятками розташовуються на околицях міста, в межах колишніх козацьких хуторів-зимівників, які розміщувались на обох берегах річки Дніпро і зараз складають невід’ємну частину міста. Враховуючи, що з середини ХІХ ст.

 • Artykuł

  Czy i jak można chronić nasze dziedzictwo architektoniczne i artystyczne podczas wojny? Nie zastanawialiśmy się nad tym problemem do 24 lutego 2022 roku. Nikt nie mógł sobie wyobrazić wojny na dużą skalę w centrum Europy z atakami rakiet, dronów i wykorzystaniem całego arsenału broni posiadanej przez Rosję.

 • Artykuł

  Dniepr jest miastem historycznym z zabytkami pochodzącymi głównie z połowy XIX i początku XX wieku. Działania wojenne rozpoczęte 24 lutego 2022 r. zrujnowały wiele z nich. Starty uświadomiły konserwatorom brak praktycznego doświadczenia w ratowaniu zabytków zniszczonych w wyniku ostrzału.

 • Artykuł

  Zapraszamy do wysłuchania słuchowisk, nagranych na podstawie opowiadań, które są efektem projektu Fundacji AVE "Zabytkowy Kajakobus". Jego celem była promocja zabytkowej kamienicy przy ulicy Modlińskiej 257 na warszawskiej Białołęce. Bonie i Clyde Duch zakonnicy Dzień z życia siosry B Evviva Larte Katastrofalne love story Legenda o Białołęce Rytuał z...

 • Artykuł

  Zasady udzielania miejskich dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i ujętych w gminnej ewidencji zabytków.

 • Artykuł

  Nowe poradniki Domy na Saskiej Kępie i Boernerowie. Od kilku lat poradniki architektoniczne publikowane przy wsparciu finansowym m.st. Warszawy cieszą się ogromnym zainteresowaniem czytelników. W tym roku do bogatego zbioru dojdą dwa kolejne: o osiedlu Boernerowo i Saskiej Kępie. Boernerowo – unikalne dziedzictwo Napisanie podręcznika dobrych praktyk architektonicznych dla Osiedla Boernerowo podjęło się Stowarzyszenie Akademickie Wydziału Architektury Politechniki...

 • Artykuł

  Organizacja Miast Światowego Dziedzictwa OWHC (Organization of the World Heritage Cities) zrzesza ponad 300 miast z całego świata, w których znajdują się obiekty wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zadaniem organizacji jest organizowanie spotkań i wymiana doświadczeń by pomóc samorządom lokalnym w zarządzaniu i budowaniu strategii uwzględniających rozwój i zachowanie dziedzictwa. Organizacja działa od 1991 r., a Warszawa jest jej członkiem od 1996 roku. Od 2020 roku Sekretariat...

 • Artykuł

  "Warszawskie wnętrza - autentyzm nieznany. Zabytkowe lokale miejskie – zasób niedoceniony". Biuro Stołecznego Konserwator Zabytów organizuje IV już Warszawską Konferencję Konserwatorską. Tegoroczne wydarzenie poświęcone będzie ochronie zabytkowych wnętrz zarządzonych przez Miasto Stołeczne Warszawa. Wydarzenie organizowane jest z myślą o zarządzających zabytkowymi obiektami, w tym przypadku lokalami użytkowymi i mieszkaniowymi (jednostki miejskie, wspólnoty, indywidualni użytkownicy,...

 • Artykuł

  Warszawskie Stare Miasto - autentyzm nieznany. Zachowanie i konserwacja tynków i malarstwa ściennego zabytku światowego dziedzictwa UNESCO. 29 września 2020 r. w Pałacu Ślubów przy pl. Zamkowym 6 odbyła się konferencja z okazji 40. rocznicy wpisu warszawskiego Starego Miasta na Listę światowego dziedzictwa UNESCO. Tematem konferencji była problematyka autentyzmu w kontekście prac konserwatorskich i konserwatorsko-budowalnych prowadzonych przy obiektach światowego dziedzictwa. Problem ten...

 • Artykuł

  Rany pamięci. Ślady zniszczeń z okresu II wojny światowej w topografii miasta. W związku z przypadającą w 2019 roku 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej, w dniach 26-27 września 2019 w Domu Artysty Plastyka w Warszawie (ul. Mazowieckiej 11A) odbyła się konferencja pt. „Rany pamięci. Ślady zniszczeń okresu II wojny światowej w topografii miasta”. Projekt poświęcony był materialnym śladom działań zbrojnych zachowanym do dnia dzisiejszego. Celem konferencji było rozpoznanie i ochrona...

 • Artykuł

  Dojście/dojazd: Przystanki komunikacji zbiorowej w pobliżu obiektu: Foksal 01, 02; Miejsca parkingowe dla Osób z Niepełnosprawnością; Wejście dostępne: wejście od ulicy Nowy Świat jest łatwe do zlokalizowania przez osoby słabowidzące. Wejście nie jest wyposażone w drzwi automatycznie otwierane i nie jest dostępne dla osób na wózku. Na elewacji znajduje się oznakowanie wejścia WEJŚCIE GŁÓWNE; Obsługa mieszkańca odbywa się na: parter - pracownicy schodzą do Klientów; Dostosowanie budynku: ...

 • Artykuł

  Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków Urzędu m.st. Warszawy ul. Nowy Świat 18/20, 00-373 Warszawa Kancelaria - tel. 22 443 36 77/79, fax 22 443 36 76 Sekretariat - tel. 22 443 36 40/41, fax 22 443 36 42 mail: sekretariat.bskz@um.warszawa.pl Więcej informacji: www.bip.um.warszawa.pl Opłata skarbowa: Centrum Obsługi Podatnika 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

 • Artykuł

  Do obowiązkowych działań podejmowanych w zakresie prowadzenia polityki ochrony i opieki nad zabytkami należy rozpoznanie istniejących zasobów dziedzictwa kulturowego. Opracowanie wszelkiego rodzaju wytycznych, projektów, czy też planów adaptacji i przekształceń obiektów zabytkowych, powinno uprzedzać działania ewidencyjne. Określenie zasobu zabytków jest jednym z podstawowych zadań służb konserwatorskich. Zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad...

 • Artykuł

  Galeria zabytkowych wnętrz miejskich

 • Artykuł

  W galerii najciekawsze posadzki z miejskich lokali

 • Artykuł

  Zapraszamy do galerii niezwykle rzadko spotykanych już pieców kaflowych.

 • Artykuł

  Zapraszamy do galerii okien o wartości zabytkowej znajdujących się w miejskich lokalach

 • Artykuł

  Galeria zdjęć sztukaterii w mieszkaniach komunalnych.

 • Artykuł

  Zapraszamy do galerii, w której można obejrzeć drzwi znajdujące się w lokalach miejskich. Obiekty te mają szczególną wartość zabytkową, dlatego miasto chroni je i remontuje.

 • Artykuł

  Od 13 kwietnia 2021 r. obowiązują nowe procedury wznoszenia pomników i realizowania upamiętnień w Warszawie. Nowe rozwiązanie zapewnia większy udział społeczny w ich powstawaniu, ale też lepszą jakość w kształtowaniu przestrzeni publicznej. Nowa procedura obejmuje te upamiętnienia (pomniki, popiersia, tablice, głazy pamiątkowe itd.), które mają stanąć na gruntach należących do m.st. Warszawy. Jej realizacją zajmuje się Zespół do spraw pomników i upamiętnień, który doradza prezydentowi m.st....

 • Artykuł

  Czym się zajmujemy: Upowszechnianie oraz prowadzenie działań edukacyjnych z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami to cel naszego zespołu. Poprzez realizację wystaw i publikacji staramy się poszerzać wiedzę na temat dziedzictwa kulturowego Warszawy. Jednym z naszych działań jest stworzenie programów edukacyjnych dotyczących historii i architektury stolicy skierowanych do szkół, ale także realizacja warsztatów mających na celu edukację właścicieli i zarządców zabytków. Odpowiadamy również za...

 • Artykuł

  Czym się zajmujemy: Wydział prowadzi gminną ewidencje zabytków oraz interdyscyplinarne projekty z zakresu opieki nad zabytkami. Jednym z kluczowych zadań wydziału jest prowadzenie w imieniu Prezydenta m.st. Warszawy gminnej ewidencji zabytków (GEZ), jej weryfikacja i aktualizacja oraz udzielanie informacji i zaświadczeń dotyczących zakresu form ochrony zabytków. W ramach badań nad zabytkami opracowywane są dokumentacje obiektów zabytkowych, w tym specjalistyczne karty ewidencyjne. Nasz...

 • Artykuł

  Czym się zajmujemy: Ustalanie zakresu prac konserwatorskich przy zabytkach będących własnością m.st. Warszawy oraz zapobieganie zagrożeniom tych zabytków. Przygotowywanie dokumentacji i nadzorowanie prac konserwatorskich oraz robót budowlanych przy zabytkach stanowiących własność m.st. Warszawy. Monitorowanie stanu zachowania zabytków. Przygotowywanie specjalistycznych opinii w zakresie ochrony zabytków w trakcie postępowań administracyjnych prowadzonych przez inne komórki organizacyjne...

 • Artykuł

  Czym się zajmujemy : Przygotowywanie opinii i wytycznych konserwatorskich do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ocena i opiniowanie projektów w budżecie obywatelskim, tworzenie i zarządzanie parkami kulturowymi, prowadzenie spraw i projektów związanych z lokalizacją pomników i upamiętnień, prowadzenie inwentaryzacji cmentarzy zabytkowych, prowadzenie spraw związanych z historycznymi pracowniami artystycznymi, przygotowywanie opinii i nadzór nad pracami...

 • Artykuł

  Czym się zajmujemy: Wydział Organizacji i Budżetu pełni kluczową rolę w kwestii zarządzania i organizacji biura prowadząc sprawy z zakresu planowania i realizacji budżetu biura, planu zamówień publicznych i polityki kadrowej. Do zakresu jego działania przypisano również odpowiedzialność za prowadzenie sekretariatu i kancelarii biura wraz z obsługą systemu 19115 czyli bezpośrednią obsługę klienta zewnętrznego. Wydział zapewniania również wsparcie administracyjne dyrekcji biura oraz pełni...

 • Artykuł

  Na krajobraz kulturowy składają się działania natury i aktywność człowieka. Przyroda dała nam ciekawe ukształtowanie wiślanej skarpy, ludzie zdecydowali o jej obecnym wyglądzie. Czy tylko ładnym? Śródmiejski pejzaż stał się codzienną scenografią naszego życia. Obok pięknych pałaców i kamienic, urokliwych parków są w nim brzydota wielkoformatowych reklamy, stoisk z tandetą, pozaklejanych folią sklepowych witryn. Jak możemy to zmienić?

 • Artykuł

  Pierwszym krokiem do utworzenia parku kulturowego jest uświadomienie sobie wartości kulturowych krajobrazu naszej małej ojczyzny. To samorząd najlepiej zna zarządzany przez siebie obszar, jego walory kulturowe, a także potrzeby i wyzwania, z jakimi mierzą się mieszkańcy. Dlatego to jemu ustawa o ochronie zabytków powierza inicjatywę powołania parku kulturowego.

 • Artykuł

  Skuteczna ochrona cennego krajobrazu to nie tylko zakazy i ograniczenia. Kluczowy jest dialog pomiędzy ekspertami z różnych dziedzin, współpraca z najemcami, właścicielami, mieszkańcami oraz wytrwałość i konsekwencja. To także umiejętne pogodzenie wymogów planowania przestrzennego i interesu mieszkańców.

 • Artykuł

  W projektowanie uchwały tworzącej park kulturowy Historycznego Centrum Warszawy stołeczny konserwator zaangażował grono miejskich ekspertów: historyków sztuki, architektów, specjalistów od zielni miejskiej, prawników i zarządców terenów. Zwieńczeniem tych prac jest wydana 3 kwietnia 2023 r. pozytywna opinia Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

 • Artykuł

  Wyznaczenie granic parku kulturowego to trudna sztuka. Które obszary i obiekty w nich zawrzeć? Jak pogodzić historyczne uwarunkowania z wyzwaniami współczesności? Czy włączyć w jego obszar zieleń? Jak połączyć tradycję historyczną z powojennymi zmianami? Takie pytania stawiali sobie autorzy projektu.

 • Artykuł

  Cóż nam z pięknych kamienic, gdy szpecą je chuligańskie gryzmoły i wielkie klimatyzatory? Czy twórcy powojennej odbudowy byliby zadowoleni widząc zaprojektowane przez siebie budynki za wysokimi płotami? Czy ochrona śródmiejskich drzew nie powinna zacząć się od korzeni? Czy mała architektura jest rzeczywiście tak mała, że nie warto poświęcać jej uwagi?

 • Artykuł

  Uchwały krajobrazowe obowiązują już w ponad 60 gminach w Polsce. Wierzymy, że uda się i w Warszawie. A tymczasem uchwałą o parku kulturowym chcemy uczynić Historyczne Centrum pierwszą strefą wolną od chaosu reklamowego. Spójna polityka, jasne regulacje, zachęty i dobre przykłady – to sposoby na osiągniecie naszego celu.

 • Artykuł

  Nigdzie w Warszawie oferta gastronomiczna nie jest tak bogata, jak w Historycznym Centrum. Na obszarze przyszłego parku kulturowego funkcjonuje około 400 lokali. Zdecydowana większość kawiarnianych ogródków jest przyjazna i estetyczna. Jest jednak wiele do zrobienia. Oczywiście chcemy równać w górę.

 • Artykuł

  Historyczne Centrum Warszawy powinno się kojarzyć z najwyższą jakością usług, pięknymi witrynami i zadbanymi zieleńcami. Dlatego żegnamy nielegalny handel uliczny, folie reklamowe i traktowanie trawników jako miejsca na urządzenia techniczne, parkomaty i kontenery na odzież. To od nas, warszawiaków, zależy jakość i uroda otaczającego nas krajobrazu.

 • Artykuł

  Społeczna Rada Ochrony Dziedzictwa Kulturowego przy Prezydencie Miasta Stołecznego Warszawy jest ciałem opiniodawczym i pomocniczym dla Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy. W skład Rady wchodzą przedstawiciele uczelni oraz organizacji społecznych działających na rzecz ochrony zabytków. Do zakresu działania Rady należy opiniowanie: 1) podstawowych założeń programowych oraz metod realizacji zadań w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego m.st. Warszawy; 2) ...

 • Artykuł

  Gromadzenie danych dotyczących pomników nagrobnych występujących na terenie wpisanego do rejestru zabytków cmentarza Stare Powązki

 • Artykuł

  Organizacja Miast Światowego Dziedzictwa OWHC

 • Artykuł

  Jej archiwum nigdy nie było opracowane, jej dorobek nigdy nie stał się przedmiotem badań. Tworzyła obrazy, kolaże, eksperymentowała z technikami malarskimi, w kompozycjach łączyła druk, elementy tekstylne, fotograficzne i rzeźbiarskie, tkaninę, grafikę i rysunek.

 • Artykuł

  Prace nad parkiem kulturowym Historycznego Centrum Warszawy rozpoczęliśmy w 2018 r. Wtedy powstały zręby pomysłów i rozwiązań. Zastanawialiśmy się jak duży ma być park, które tereny i zabytki ma obejmować. Jakie narzędzia dobrać do skutecznej jego ochrony. Poniżej prezentujemy artykuł, w którym po raz pierwszy, trzy lata temu, przedstawiliśmy nasze wstępne zamierzenia. Gdzie powstanie nowy park kulturowy? W granicach projektowanego parku znajdzie się Nowe Miasto i wpisane na listę światowego...

 • Artykuł

  Zapraszamy do zapoznania się z PORADNIKIEM DOBRYCH PRAKTYK ARCHITEKTONICZNYCH FABRYKI PRAWEGO BRZEGU wydanym przez Stowarzyszenie "Porozumienie dla Pragi". Projekt współfinansowany ze środków m.st. Warszawa.

 • Artykuł

  Zachowanie i konserwacja tynków i malarstwa ściennego zabytku światowego dziedzictwa UNESCO

 • Artykuł

  Zapraszamy do zapoznania się z PORADNIKIEM DOBRYCH PRAKTYK ARCHITEKTONICZNYCH DLA MURANOWA wydanym przez Stowarzyszenie fundację Jeden Muranów. Projekt współfinansowany ze środków m.st. Warszawa

 • Artykuł

  Wielkomiejska kamienica z początku XX wieku składa się z dwóch budynków powiązanych łącznikiem. Jedna elewacja znajduje się od ul. Pięknej, a druga od ul. Koszykowej. Dzięki miejskiej dotacji w wysokości 200 tys. zł fasada kamienicy od ul. Koszykowej obecnie przechodzi remont.

 • Artykuł

  Stowarzyszenie Akademia Wilanowska i Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków Miasta Stołecznego Warszawy zapraszają na cykl wykładów pn.: Ukryte/odkryte. Opowieści o kolekcjach sztuki ludowej w pracowni Karola Tchorka przy ul. Smolnej.

 • Artykuł

  Jan Bohdan Chmielewski był rzeźbiarzem z pasji i powołania. Lokal przy placu Hallera na Pradze, który przez ponad 50 lat zajmował wraz z żoną, służył jako pracownia i mieszkanie zarazem. Przestrzeń ta stała się więc milczącym świadkiem ich życia. Towarzyszyła artyście w każdym momencie procesu twórczego, zapewniała upragnione chwile wypoczynku, gościła wiele znamienitych osobistości oraz była miejscem przyjacielskich dyskusji w czasie licznych spotkań.

 • Artykuł

  70 lat temu odbudowano Stare Miasto. Aby uczcić ten zbiorowy, powojenny trud wiele instytucji kultury przygotowało na 21,22 i 23 lipca szereg imprez. Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytkow zaprasza także na specjalne, rocznicowe wydarzenia.

 • Artykuł

  Zapraszamy do zacisznej pracowni dwóch artystek – Alicji Bielawskiej oraz jej mamy Teresy Starzec. Atelier mieści się przy alei Jana Pawła II na ostatnim piętrze socrealistycznego budynku. To miejsce zostało specjalnie stworzone dla artystów. Alicja i Teresa opowiadają o swojej pracy twórczej i historii rodzinnej pracowni w Warszawie.