Wyniki wyszukiwania w serwisie Zabytki - Aktualności

 • Artykuł

  Na krajobraz kulturowy składają się działania natury i aktywność człowieka. Przyroda dała nam ciekawe ukształtowanie wiślanej skarpy, ludzie zdecydowali o jej obecnym wyglądzie. Czy tylko ładnym? Śródmiejski pejzaż stał się codzienną scenografią naszego życia. Obok pięknych pałaców i kamienic, urokliwych parków są w nim brzydota wielkoformatowych reklamy, stoisk z tandetą, pozaklejanych folią sklepowych witryn. Jak możemy to zmienić?

 • Artykuł

  Pierwszym krokiem do utworzenia parku kulturowego jest uświadomienie sobie wartości kulturowych krajobrazu naszej małej ojczyzny. To samorząd najlepiej zna zarządzany przez siebie obszar, jego walory kulturowe, a także potrzeby i wyzwania, z jakimi mierzą się mieszkańcy. Dlatego to jemu ustawa o ochronie zabytków powierza inicjatywę powołania parku kulturowego.

 • Artykuł

  Skuteczna ochrona cennego krajobrazu to nie tylko zakazy i ograniczenia. Kluczowy jest dialog pomiędzy ekspertami z różnych dziedzin, współpraca z najemcami, właścicielami, mieszkańcami oraz wytrwałość i konsekwencja. To także umiejętne pogodzenie wymogów planowania przestrzennego i interesu mieszkańców.

 • Artykuł

  W projektowanie uchwały tworzącej park kulturowy Historycznego Centrum Warszawy stołeczny konserwator zaangażował grono miejskich ekspertów: historyków sztuki, architektów, specjalistów od zielni miejskiej, prawników i zarządców terenów. Zwieńczeniem tych prac jest wydana 3 kwietnia 2023 r. pozytywna opinia Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

 • Artykuł

  Wyznaczenie granic parku kulturowego to trudna sztuka. Które obszary i obiekty w nich zawrzeć? Jak pogodzić historyczne uwarunkowania z wyzwaniami współczesności? Czy włączyć w jego obszar zieleń? Jak połączyć tradycję historyczną z powojennymi zmianami? Takie pytania stawiali sobie autorzy projektu.

 • Artykuł

  Cóż nam z pięknych kamienic, gdy szpecą je chuligańskie gryzmoły i wielkie klimatyzatory? Czy twórcy powojennej odbudowy byliby zadowoleni widząc zaprojektowane przez siebie budynki za wysokimi płotami? Czy ochrona śródmiejskich drzew nie powinna zacząć się od korzeni? Czy mała architektura jest rzeczywiście tak mała, że nie warto poświęcać jej uwagi?

 • Artykuł

  Uchwały krajobrazowe obowiązują już w ponad 60 gminach w Polsce. Wierzymy, że uda się i w Warszawie. A tymczasem uchwałą o parku kulturowym chcemy uczynić Historyczne Centrum pierwszą strefą wolną od chaosu reklamowego. Spójna polityka, jasne regulacje, zachęty i dobre przykłady – to sposoby na osiągniecie naszego celu.

 • Artykuł

  Nigdzie w Warszawie oferta gastronomiczna nie jest tak bogata, jak w Historycznym Centrum. Na obszarze przyszłego parku kulturowego funkcjonuje około 400 lokali. Zdecydowana większość kawiarnianych ogródków jest przyjazna i estetyczna. Jest jednak wiele do zrobienia. Oczywiście chcemy równać w górę.

 • Artykuł

  Historyczne Centrum Warszawy powinno się kojarzyć z najwyższą jakością usług, pięknymi witrynami i zadbanymi zieleńcami. Dlatego żegnamy nielegalny handel uliczny, folie reklamowe i traktowanie trawników jako miejsca na urządzenia techniczne, parkomaty i kontenery na odzież. To od nas, warszawiaków, zależy jakość i uroda otaczającego nas krajobrazu.

 • Artykuł

  Społeczna Rada Ochrony Dziedzictwa Kulturowego przy Prezydencie Miasta Stołecznego Warszawy jest ciałem opiniodawczym i pomocniczym dla Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy. W skład Rady wchodzą przedstawiciele uczelni oraz organizacji społecznych działających na rzecz ochrony zabytków. Do zakresu działania Rady należy opiniowanie: 1) podstawowych założeń programowych oraz metod realizacji zadań w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego m.st. Warszawy; 2) ...

 • Artykuł

  Gromadzenie danych dotyczących pomników nagrobnych występujących na terenie wpisanego do rejestru zabytków cmentarza Stare Powązki

 • Artykuł

  Organizacja Miast Światowego Dziedzictwa OWHC

 • Artykuł

  Na ostatniej kondygnacji wielorodzinnego domu przez dziesiątki lat działał artysta malarz Marek Bojarski. Twórca na trwale związany z historią warszawskiej Pragi, której poświęcił wiele prac, oddających jej specyficzny klimat i nastrój.

 • Artykuł

  Jej archiwum nigdy nie było opracowane, jej dorobek nigdy nie stał się przedmiotem badań. Tworzyła obrazy, kolaże, eksperymentowała z technikami malarskimi, w kompozycjach łączyła druk, elementy tekstylne, fotograficzne i rzeźbiarskie, tkaninę, grafikę i rysunek.

 • Artykuł

  Prace nad parkiem kulturowym Historycznego Centrum Warszawy rozpoczęliśmy w 2018 r. Wtedy powstały zręby pomysłów i rozwiązań. Zastanawialiśmy się jak duży ma być park, które tereny i zabytki ma obejmować. Jakie narzędzia dobrać do skutecznej jego ochrony. Poniżej prezentujemy artykuł, w którym po raz pierwszy, trzy lata temu, przedstawiliśmy nasze wstępne zamierzenia. Gdzie powstanie nowy park kulturowy? W granicach projektowanego parku znajdzie się Nowe Miasto i wpisane na listę światowego...

 • Artykuł

  Pracownia była miejscem pracy twórczej malarza pejzażysty i portrecisty - Piotra Komincza. Artysty, którego nostalgiczne, nastrojowe prace prezentowane były podczas wielu wernisaży organizowanych w Warszawie, w kraju i poza jego granicami.

 • Artykuł

  Pracownia znajdująca się w parterze staromiejskiej kamienicy zaaranżowana została w dwóch, połączonych korytarzem, pomieszczeniach o powierzchni 40 m2. Jej twórcą i pierwszym użytkownikiem był malarz i rzeźbiarz Stanisław Rzecki, zaś obecnie tworzy w niej Maciej Szańkowski – wybitny rzeźbiarz i pedagog.

 • Artykuł

  Na poddaszu staromiejskiej kamienicy, w niespełna 32 metrowym lokalu, z okien którego roztacza się widok na Wisłę, pracował wybitny polski filmowiec - Janusz Łęski.

 • Artykuł

  Zapraszamy do zapoznania się z PORADNIKIEM DOBRYCH PRAKTYK ARCHITEKTONICZNYCH FABRYKI PRAWEGO BRZEGU wydanym przez Stowarzyszenie "Porozumienie dla Pragi". Projekt współfinansowany ze środków m.st. Warszawa.

 • Artykuł

  Zachowanie i konserwacja tynków i malarstwa ściennego zabytku światowego dziedzictwa UNESCO

 • Artykuł

  Zapraszamy do zapoznania się z PORADNIKIEM DOBRYCH PRAKTYK ARCHITEKTONICZNYCH DLA MURANOWA wydanym przez Stowarzyszenie fundację Jeden Muranów. Projekt współfinansowany ze środków m.st. Warszawa

 • Artykuł

  Wielkomiejska kamienica z początku XX wieku składa się z dwóch budynków powiązanych łącznikiem. Jedna elewacja znajduje się od ul. Pięknej, a druga od ul. Koszykowej. Dzięki miejskiej dotacji w wysokości 200 tys. zł fasada kamienicy od ul. Koszykowej obecnie przechodzi remont.

 • Artykuł

  Stowarzyszenie Akademia Wilanowska i Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków Miasta Stołecznego Warszawy zapraszają na cykl wykładów pn.: Ukryte/odkryte. Opowieści o kolekcjach sztuki ludowej w pracowni Karola Tchorka przy ul. Smolnej.

 • Artykuł

  Jan Bohdan Chmielewski był rzeźbiarzem z pasji i powołania. Lokal przy placu Hallera na Pradze, który przez ponad 50 lat zajmował wraz z żoną, służył jako pracownia i mieszkanie zarazem. Przestrzeń ta stała się więc milczącym świadkiem ich życia. Towarzyszyła artyście w każdym momencie procesu twórczego, zapewniała upragnione chwile wypoczynku, gościła wiele znamienitych osobistości oraz była miejscem przyjacielskich dyskusji w czasie licznych spotkań.

 • Artykuł

  Zapraszamy do zacisznej pracowni dwóch artystek – Alicji Bielawskiej oraz jej mamy Teresy Starzec. Atelier mieści się przy alei Jana Pawła II na ostatnim piętrze socrealistycznego budynku. To miejsce zostało specjalnie stworzone dla artystów. Alicja i Teresa opowiadają o swojej pracy twórczej i historii rodzinnej pracowni w Warszawie.

 • Artykuł

  O wydziale: Kompleksowo prowadzi sprawy związane z realizacją uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i ujętych w gminnej ewidencji zabytków. Przeprowadza nabór wniosków dotacyjnych, ich ocenę, organizuje posiedzenie komisji oceniającej wnioski i przygotowuje projekty uchwał o udzieleniu dotacji, umowy dotacyjne. Następnie w ramach udzielonych dotacji...

 • Artykuł

  70 lat temu odbudowano Stare Miasto. Aby uczcić ten zbiorowy, powojenny trud wiele instytucji kultury przygotowało na 21,22 i 23 lipca szereg imprez. Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytkow zaprasza także na specjalne, rocznicowe wydarzenia.

 • Artykuł

  O technice mazerunku na stolarce drzwiowej już pisaliśmy. Niedawno udało nam się sfotografować bardzo ciekawe drzwi do mieszkania ozdobione tą techniką. Budynki na Pradze-Południe, w których znajdują się wspomniane drzwi pochodzą z lat 1936-1937.

 • Artykuł

  Domy pod adresem Łochowska 15 mają ciekawą historię. Choć znajdują się na jednej posesji powstały w różnym czasie. Pierwszą zbudowano dwupiętrową oficynę. Po dwudziestu latach powstała stojąca w pierzei, trzypiętrowa kamienica frontowa.

 • Artykuł

  Przy ul. Puławskiej 59 stoi neogotycka wieża z bramą, przez którą można wjechać do parku Morskie Oko. Została wzniesiona w końcu XVIII wieku. Zaprojektował ją Szymon Bogumił Zug dla właścicielki dóbr mokotowskich – Izabeli z Czartoryskich Lubomirskiej. Wieża i sąsiedni Domek Mauretański to jedyne zachowane do dziś pawilony z tamtego okresu.