Wyniki wyszukiwania w serwisie Zabytki - Aktualności

 • Artykuł

  Cerkiew św. Jana Klimaka przy ul. Wolskiej 138/140 jest remontowana od pięciu lat. Prawosławna świątynia jest jedną z trzech zachowanych w Warszawie. Budowlę wzniesiono w latach 1903-1905 na terenie cmentarza, który po upadku powstania listopadowego usytuowano na dawnych umocnieniach fortecznych, tzw. reduty wolskiej.

 • Artykuł

  Modernistyczny budynek przy ul. Żwirki i Wigury 41 wygląda niepozornie, ale historię ma niesamowitą. Od domu małżeństwa Kotarskich przez sanatorium, po siedzibę Luftwaffe. Przed planowanym remontem zleciliśmy jego badania konserwatorskie.

 • Artykuł

  Realizacja w Wesołej to na pewno najbliższy sercu Jerzego Nowosielskiego projekt w granicach dzisiejszej Warszawy. Miał tu zapewnioną wolność twórczą, a zleceniodawca okazał się przyjacielem na resztę życia. Powstało dzieło totalne, dla którego odwiedzenia gorąco zachęcamy.

 • Artykuł

  Pracownia Poli Dwurnik znajduje się przy ulicy Podgórskiej na Sadybie. Tworzy w niej już drugie pokolenie artystycznej rodziny Dwurników. Przed Polą pracowali tutaj także jej rodzice – fotografka Teresa Gierzyńska oraz malarz Edward Dwurnik. Obecna mieszkanka opowiedziała w wywiadzie dla Contemporary Lynx historię tej szczególnej dla niej przestrzeni – jak zmieniała się z biegiem lat oraz jakie ma dla niej znaczenie.

 • Artykuł

  Pracownia powstała na początku lat 50. XX wieku. Dwuizbowe pomieszczenie Karol Tchorek otrzymał dzięki decyzji Prezydium Rady Narodowej. Jest to jedna z najdłużej i nieprzerwanie działających warszawskich pracowni artystycznych.

 • Artykuł

  Zaaranżowana w parterze staromiejskiej kamienicy pracownia, od dziesiątek lat stanowi miejsce pracy dla artystów kilku dyscyplin. Twórców, których prócz więzów rodzinnych łączy miejsce, w którym dorastali i kształcili się, doskonaląc swoje umiejętności płynące z genetycznie zakodowanych pokładów wyobraźni twórczej. Niezwykły klimat panujący w pracowni ul. Mostowej w Warszawie jest rezultatem mozolnej i konsekwentnej pracy trzech pokoleń twórców - przedstawicieli rodziny Kann.

 • Artykuł

  U zbiegu ulic Franciszkańskiej i Freta, znajduje się niewielka pracownia rodziny Dłużniewskich, w której niegdyś toczyło się życie bohemy artystycznej. W pracowni nie tylko powstały wybitne dzieła Emilii, Andrzeja oraz ich syna Kajetana Dłużniewskich, ale było to również miejsce spotkań największych przedstawicieli współczesnej sztuki czy literatury.

 • Artykuł

  Obszerna pracownia znajdująca się w budynku mieszkalnym na Mokotowie była miejscem pracy twórczej Magdaleny Abakanowicz, znanej na świecie wybitnej artystki.

 • Artykuł

  Rozpoczęliśmy nabór wniosków o dotację na planowane prace przy zabytkach. Miejskie dofinansowanie może być przeznaczone na roboty, które będą prowadzone w 2024 r. przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków i ujętych w gminnej ewidencji zabytków. Wnioski można składać do 31 października 2023 roku.

 • Artykuł

  Kamienica przy ul. Oboźnej 11 jest własnością m.st. Warszawy, które planuje remont elewacji oraz klatek schodowych. Budynek ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków. We wrześniu 2022 r. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wpisu kamienicy do rejestru zabytków.

 • Artykuł

  Zabytkowa architektura drewniana zachowana w Warszawie jest niewystarczająco rozpoznana i zdecydowanie zbyt słabo rozpropagowana. Aby to zmienić Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Badawczych i Konserwatorskich opracowało „Poradnik dobrych praktyk architektonicznych. Architektura drewniana Warszawy”.

 • Artykuł

  Pod koniec 2020 roku w budynku „B” rozpoczęły się prace przystosowujące go do nowych potrzeb. Remont prowadzony jest pod nadzorem konserwatorskim, bowiem cały Zespół Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego wpisany jest do rejestru zabytków.

 • Artykuł

  Wczesnomodernistyczna kamienica Pod Zegarem powstała w latach 1912-1913 dla Zygmunta Lewina wg. projektu Józefa Napoleona Czerwińskiego oraz Juliusza Heppena. Swoją nazwę zawdzięcza umieszczonemu na elewacji zegarowi w oprawie sztukatorskiej.

 • Artykuł

  Zakończyły się prace przy remoncie elewacji budynku przy ul. Przybyszewskiego 73/77 na Starych Bielanach. Dzięki dotacji ze środków m.st. Warszawy w wysokości 133 000 zł zniknęły zniszczone, odpadające tynki i możemy już podziwiać elewację w nowej odsłonie.

 • Artykuł

  Pod koniec 2023 r. zakończył się remont fasady budynku przy ul. Boya-Żeleńskiego 4 od strony skweru Mieczysława Fogga. Była to kontynuacja prac rozpoczętych w 2022 r. Wówczas przy udziale miejskiej dotacji wyremontowano połowę tej elewacji oraz północną elewację szczytową. Łącznie na ten remont miasto przeznaczyło 570 tys. zł.

 • Artykuł

  Pracownia Małgorzaty Treutler wygląd tak, jakby artystka tylko wyszła z niej na chwilę. Choć utalentowana scenografka zmarła kilka lat temu, miejsce jej twórczej pracy nadal ma klimat, urok i pewną tajemniczość. Aby tego doświadczyć warto obejrzeć film zrealizowany przez Fundację Wirtualne Horyzonty w serii „Przestrzeń sztuki”.

 • Artykuł

  Prezentowana pracownia jest na artystycznej mapie stolicy miejscem szczególnym. Przez ponad trzy dekady tworzył w niej i inspirował swych uczniów Rajmund Ziemski. Miejsce jego pracy w 2023 roku zostało wpisane na listę Warszawskich Historycznych Pracowni Artystycznych.

 • Artykuł

  Śródmiejska suterena oficyny o powierzchni dwudziestu metrów kwadratowych, od ponad 40 lat jest użytkowana jako warsztat pracy twórczej artysty malarza, absolwenta, a z czasem również profesora, warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych - Jacka Dyrzyńskiego.

 • Artykuł

  Podczas obchodów 70-lecia odbudowy Starego Miasta, 22-23 lipca, pracownia im. Jacka Müldner-Nieckowskiego przy ulicy Świętojańskiej zapraszała zwiedzających. Była to rzadka okazja obejrzenia miejsca pracy twórczej dwóch pokoleń artystów. Obecnie piecze nad tym miejscem przejmuje trzecie pokolenie – Sara Müldner, której wspomnienie o ojcu publikujemy poniżej.