Wyniki wyszukiwania w serwisie Zabytki - Aktualności

 • Artykuł

  Historyczne Centrum Warszawy powinno się kojarzyć z najwyższą jakością usług, pięknymi witrynami i zadbanymi zieleńcami. Dlatego żegnamy nielegalny handel uliczny, folie reklamowe i traktowanie trawników jako miejsca na urządzenia techniczne, parkomaty i kontenery na odzież. To od nas, warszawiaków, zależy jakość i uroda otaczającego nas krajobrazu.

 • Artykuł

  Na niewielkiej, bo zaledwie trzydziestodwumetrowej przestrzeni staromiejskiego strychu, powstała przed laty pracownia malarska Michała Pieczonki. Absolwenta gdańskiej uczelni artystycznej, którego twórczość artystyczna oscylowała pomiędzy dwoma, niemal równolegle płynącymi nurtami tematycznymi: świeckim i sakralnym.

 • Artykuł

  Społeczna Rada Ochrony Dziedzictwa Kulturowego przy Prezydencie Miasta Stołecznego Warszawy jest ciałem opiniodawczym i pomocniczym dla Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy. W skład Rady wchodzą przedstawiciele uczelni oraz organizacji społecznych działających na rzecz ochrony zabytków. Do zakresu działania Rady należy opiniowanie: 1) podstawowych założeń programowych oraz metod realizacji zadań w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego m.st. Warszawy; 2) ...

 • Artykuł

  Gromadzenie danych dotyczących pomników nagrobnych występujących na terenie wpisanego do rejestru zabytków cmentarza Stare Powązki

 • Artykuł

  Organizacja Miast Światowego Dziedzictwa OWHC

 • Artykuł

  Na ostatniej kondygnacji wielorodzinnego domu przez dziesiątki lat działał artysta malarz Marek Bojarski. Twórca na trwale związany z historią warszawskiej Pragi, której poświęcił wiele prac, oddających jej specyficzny klimat i nastrój.

 • Artykuł

  Jej archiwum nigdy nie było opracowane, jej dorobek nigdy nie stał się przedmiotem badań. Tworzyła obrazy, kolaże, eksperymentowała z technikami malarskimi, w kompozycjach łączyła druk, elementy tekstylne, fotograficzne i rzeźbiarskie, tkaninę, grafikę i rysunek.

 • Artykuł

  Prace nad parkiem kulturowym Historycznego Centrum Warszawy rozpoczęliśmy w 2018 r. Wtedy powstały zręby pomysłów i rozwiązań. Zastanawialiśmy się jak duży ma być park, które tereny i zabytki ma obejmować. Jakie narzędzia dobrać do skutecznej jego ochrony. Poniżej prezentujemy artykuł, w którym po raz pierwszy, trzy lata temu, przedstawiliśmy nasze wstępne zamierzenia. Gdzie powstanie nowy park kulturowy? W granicach projektowanego parku znajdzie się Nowe Miasto i wpisane na listę światowego...

 • Artykuł

  Pracownia była miejscem pracy twórczej malarza pejzażysty i portrecisty - Piotra Komincza. Artysty, którego nostalgiczne, nastrojowe prace prezentowane były podczas wielu wernisaży organizowanych w Warszawie, w kraju i poza jego granicami.

 • Artykuł

  Pracownia znajdująca się w parterze staromiejskiej kamienicy zaaranżowana została w dwóch, połączonych korytarzem, pomieszczeniach o powierzchni 40 m2. Jej twórcą i pierwszym użytkownikiem był malarz i rzeźbiarz Stanisław Rzecki, zaś obecnie tworzy w niej Maciej Szańkowski – wybitny rzeźbiarz i pedagog.

 • Artykuł

  Pracownia Jagody Przybylak to magiczna przestrzeń zaaranżowana na poddaszu staromiejskiej kamienicy. Miejsce z niepowtarzalnym charakterem, ukształtowane obecnością przedmiotów, którymi posługiwała się prekursorka polskiej fotografii eksperymentalnej.

 • Artykuł

  Na poddaszu staromiejskiej kamienicy, w niespełna 32 metrowym lokalu, z okien którego roztacza się widok na Wisłę, pracował wybitny polski filmowiec - Janusz Łęski.

 • Artykuł

  Zapraszamy do zapoznania się z PORADNIKIEM DOBRYCH PRAKTYK ARCHITEKTONICZNYCH FABRYKI PRAWEGO BRZEGU wydanym przez Stowarzyszenie "Porozumienie dla Pragi". Projekt współfinansowany ze środków m.st. Warszawa.

 • Artykuł

  Zachowanie i konserwacja tynków i malarstwa ściennego zabytku światowego dziedzictwa UNESCO

 • Artykuł

  Zapraszamy do zapoznania się z PORADNIKIEM DOBRYCH PRAKTYK ARCHITEKTONICZNYCH DLA MURANOWA wydanym przez Stowarzyszenie fundację Jeden Muranów. Projekt współfinansowany ze środków m.st. Warszawa

 • Artykuł

  Wielkomiejska kamienica z początku XX wieku składa się z dwóch budynków powiązanych łącznikiem. Jedna elewacja znajduje się od ul. Pięknej, a druga od ul. Koszykowej. Dzięki miejskiej dotacji w wysokości 200 tys. zł fasada kamienicy od ul. Koszykowej obecnie przechodzi remont.

 • Artykuł

  Stowarzyszenie Akademia Wilanowska i Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków Miasta Stołecznego Warszawy zapraszają na cykl wykładów pn.: Ukryte/odkryte. Opowieści o kolekcjach sztuki ludowej w pracowni Karola Tchorka przy ul. Smolnej.

 • Artykuł

  Jan Bohdan Chmielewski był rzeźbiarzem z pasji i powołania. Lokal przy placu Hallera na Pradze, który przez ponad 50 lat zajmował wraz z żoną, służył jako pracownia i mieszkanie zarazem. Przestrzeń ta stała się więc milczącym świadkiem ich życia. Towarzyszyła artyście w każdym momencie procesu twórczego, zapewniała upragnione chwile wypoczynku, gościła wiele znamienitych osobistości oraz była miejscem przyjacielskich dyskusji w czasie licznych spotkań.

 • Artykuł

  O wydziale: Kompleksowo prowadzi sprawy związane z realizacją uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i ujętych w gminnej ewidencji zabytków. Przeprowadza nabór wniosków dotacyjnych, ich ocenę, organizuje posiedzenie komisji oceniającej wnioski i przygotowuje projekty uchwał o udzieleniu dotacji, umowy dotacyjne. Następnie w ramach udzielonych dotacji...

 • Artykuł

  70 lat temu odbudowano Stare Miasto. Aby uczcić ten zbiorowy, powojenny trud wiele instytucji kultury przygotowało na 21,22 i 23 lipca szereg imprez. Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytkow zaprasza także na specjalne, rocznicowe wydarzenia.