Wyniki wyszukiwania w serwisie Zabytki - Aktualności

 • Artykuł

  Odkrycie archeologiczne w trakcie robót ziemnych w związku z rewitalizacją i modernizacją budynku przy ul. Jagiellońskiej 28 – Teatr Baj

 • Artykuł

  Zapraszamy na 12 spotkań z architektami, historykami sztuki i konserwatorami. Tematykę dziedzictwa i jego ochrony przybliżymy przyglądając się współczesnej Warszawie – jakie obiekty zabytkowe możemy w niej wyróżnić, jak mieszkańcy mogą włączyć się w ich ochronę? Spojrzymy nie tylko w przeszłość, ale też w przyszłość, aby zrozumieć co współcześnie definiuje dziedzictwo.

 • Artykuł

  Uchwała z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze m.st. Warszawy

 • Artykuł

  Wnioski

 • Artykuł

  Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom. Było nam niezwykle miło gościć Was na naszym Warszawskim Pikniku Konserwatorskim.

 • Artykuł

  Status społecznego opiekuna zabytków zgodnie z literą prawa, przysługuje osobie, która podejmuje działania związane z zachowaniem wartości zabytków i utrzymaniem ich w jak najlepszym stanie. Społeczny opiekun zabytków posiada również wiedzę w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami i zajmuje się jej upowszechnianiem.

 • Artykuł

  Proboszcz parafii św. Jakuba Apostoła na warszawskim Tarchominie zaprasza 22 września po mszy świętej o godz. 12.30 na otwarcie krypty, w której pochowany jest 5 letni Ignacy Ossoliński. Odkrycia tego dokonano w czasie prac konserwatorskich krypty naszego kościoła prowadzonych jesienią 2017 roku, na zlecenie Stołecznego Konserwatora Zabytków.

 • Artykuł

  W związku z przypadającą na 2019 rok 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej, zapraszamy do udziału w konferencji pt. „Rany pamięci. Ślady zniszczeń okresu II wojny światowej w topografii miasta”. Projekt poświęcony jest materialnym śladom działań zbrojnych zachowanym do dnia dzisiejszego.

 • Artykuł

  Od 2019 r. obowiązują nowe zasady udzielania miejskich dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanym do rejestru zabytków I ujętych w GEZ.

 • Artykuł

  Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków ma zaszczyt zaprosić na II edycję Warszawskiego Pikniku Konserwatorskiego. W tym roku wraz z uczestnikami pikniku przeniesiemy się do XVIII-wiecznej Warszawy. Przybliżymy rzemiosło, malarstwo i architekturę, a także pokażemy stroje z epoki. Zapraszamy do stref tematycznych, w których poznamy zasady odlewu detalu w gipsie, malowania ceramiki, pomalujemy widok starej Warszawy, a także zbudujemy makietę parku kulturowego.