Wyniki wyszukiwania w serwisie Zabytki - Aktualności

 • Artykuł

  Najserdeczniejsze życzenia świąteczne i noworoczne składa dyrektor Biura Stolecznego Konserwatora Zabytków Michał Krasucki z zespołem.

 • Artykuł

  Rada Miasta przegłosowała 7 grudnia 2023 r. powstanie parku kulturowego Historycznego Centrum Warszawy. Na jego obszarze znajdują się najważniejsze zabytki i tereny związane z historią i tożsamością stolicy. Podczas konferencji prasowej 18 grudnia dziennikarze poznali szczegóły związane z nowym parkiem kulturowym.

 • Artykuł

  XIX-wieczna leśniczówka przy ul. Rydzowej znów wygląda jak ponad 100 lat temu. Nie tylko z zewnątrz, ale także w środku. Podczas prac remontowych odkryto, że ściany i sufit są pokryte polichromiami. Dodawały one elegancji i urody wnętrzom. Teraz, zakonserwowane i częściowo odtworzone, przywołują dawny klimat historycznych pomieszczeń.

 • Artykuł

  To było prawdziwe konserwatorskie wyzwanie. Kruche i skorodowane żeliwo, zdegradowana konstrukcja kamienna, znaczne ubytki i szkodliwe nawarstwienia. Podczas prac udało się nim wszystkim zaradzić. Kaplica grobowa Rodziny Braeunigów na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim przy ul. Młynarskiej znów wygląda tak jak na początku XIX wieku.

 • Artykuł

  Zapraszamy organizacje pozarządowe do składania ofert w trzech konkursach w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2024 roku.

 • Artykuł

  Kilka miesięcy temu pisaliśmy o wybudowanym w latach 30. XX wieku zespole budynków osiedla Zakładu Ubezpieczeń Pracowników Umysłowych (późniejszy ZUS) przy ul. Ludwiki. Planowany przez ZGN remont lokalu miejskiego był dobrą okazją do przeprowadzenia renowacji stolarki drzwiowej, zamiast jej wymiany.

 • Artykuł

  Kot, lew, czy puma? Jeszcze do niedawna była to zagadka, ponieważ sgraffito było ledwo widoczne. Dziś już nie ma wątpliwości. Elewację kamienicy przy Krzywym Kole 30 od strony Barbakanu zdobi zoomorficzne przedstawienie z wizerunkiem lwa.

 • Artykuł

  Kościół św. Kazimierza (sakramentek) zbudowany w latach 1688-1692 według projektu Tylmana z Gameren to jedna z pereł architektury baroku. Niedawno zakończył się kolejny etap remontu współfinansowanego z budżetu miasta. Tym razem prace konserwatorskie dotyczyły elementów kamiennych wystroju architektonicznego elewacji kościoła.

 • Artykuł

  Fort Bema przy ul. Waldorffa powstał w latach 1886-1890. Jest jednym z najlepiej zachowanych dzieł obronnych Twierdzy Warszawa. Stołeczny Konserwator Zabytkow zlecił badania obiektu, dzięki którym poznamy dokładniej jego budowę, etapy przekształceń oraz stan zachowania.

 • Artykuł

  Prace konserwatorskie w kościele Nawiedzenia NMP przy malowidłach Lecha i Heleny Grześkiewiczów rozpoczęły się kilka miesięcy temu. Celem restauracji było przywrócenie malowidłom walorów estetycznych i artystycznych, które w wyniku nawarstwień i uszkodzeń uległy zatraceniu. Niedawno prace dobiegły końca i już można podziwiać efekt starań konserwatorów. Dotacja miasta wyniosła 300 tys. złotych