Wyniki wyszukiwania w serwisie Zabytki

 • Artykuł

  Organizacja Miast Światowego Dziedzictwa OWHC (Organization of the World Heritage Cities) zrzesza ponad 300 miast z całego świata, w których znajdują się obiekty wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zadaniem organizacji jest organizowanie spotkań i wymiana doświadczeń by pomóc samorządom lokalnym w zarządzaniu i budowaniu strategii uwzględniających rozwój i zachowanie dziedzictwa. Organizacja działa od 1991 r., a Warszawa jest jej członkiem od 1996 roku. Od 2020 roku Sekretariat...

 • Artykuł

  "Warszawskie wnętrza - autentyzm nieznany. Zabytkowe lokale miejskie – zasób niedoceniony". Biuro Stołecznego Konserwator Zabytów organizuje IV już Warszawską Konferencję Konserwatorską. Tegoroczne wydarzenie poświęcone będzie ochronie zabytkowych wnętrz zarządzonych przez Miasto Stołeczne Warszawa. Wydarzenie organizowane jest z myślą o zarządzających zabytkowymi obiektami, w tym przypadku lokalami użytkowymi i mieszkaniowymi (jednostki miejskie, wspólnoty, indywidualni użytkownicy,...

 • Artykuł

  Warszawskie Stare Miasto - autentyzm nieznany. Zachowanie i konserwacja tynków i malarstwa ściennego zabytku światowego dziedzictwa UNESCO. 29 września 2020 r. w Pałacu Ślubów przy pl. Zamkowym 6 odbyła się konferencja z okazji 40. rocznicy wpisu warszawskiego Starego Miasta na Listę światowego dziedzictwa UNESCO. Tematem konferencji była problematyka autentyzmu w kontekście prac konserwatorskich i konserwatorsko-budowalnych prowadzonych przy obiektach światowego dziedzictwa. Problem ten...

 • Artykuł

  Rany pamięci. Ślady zniszczeń z okresu II wojny światowej w topografii miasta. W związku z przypadającą w 2019 roku 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej, w dniach 26-27 września 2019 w Domu Artysty Plastyka w Warszawie (ul. Mazowieckiej 11A) odbyła się konferencja pt. „Rany pamięci. Ślady zniszczeń okresu II wojny światowej w topografii miasta”. Projekt poświęcony był materialnym śladom działań zbrojnych zachowanym do dnia dzisiejszego. Celem konferencji było rozpoznanie i ochrona...

 • Artykuł

  Dojście/dojazd: Przystanki komunikacji zbiorowej w pobliżu obiektu: Foksal 01, 02; Miejsca parkingowe dla Osób z Niepełnosprawnością; Wejście dostępne: wejście od ulicy Nowy Świat jest łatwe do zlokalizowania przez osoby słabowidzące. Wejście nie jest wyposażone w drzwi automatycznie otwierane i nie jest dostępne dla osób na wózku. Na elewacji znajduje się oznakowanie wejścia WEJŚCIE GŁÓWNE; Obsługa mieszkańca odbywa się na: parter - pracownicy schodzą do Klientów; Dostosowanie budynku: ...

 • Artykuł

  Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków Urzędu m.st. Warszawy ul. Nowy Świat 18/20, 00-373 Warszawa Kancelaria - tel. 22 443 36 77/79, fax 22 443 36 76 Sekretariat - tel. 22 443 36 40/41, fax 22 443 36 42 mail: sekretariat.bskz@um.warszawa.pl Więcej informacji: www.bip.um.warszawa.pl Opłata skarbowa: Centrum Obsługi Podatnika 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

 • Artykuł

  Do obowiązkowych działań podejmowanych w zakresie prowadzenia polityki ochrony i opieki nad zabytkami należy rozpoznanie istniejących zasobów dziedzictwa kulturowego. Opracowanie wszelkiego rodzaju wytycznych, projektów, czy też planów adaptacji i przekształceń obiektów zabytkowych, powinno uprzedzać działania ewidencyjne. Określenie zasobu zabytków jest jednym z podstawowych zadań służb konserwatorskich. Zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad...

 • Artykuł

  Od 13 kwietnia 2021 r. obowiązują nowe procedury wznoszenia pomników i realizowania upamiętnień w Warszawie. Nowe rozwiązanie zapewnia większy udział społeczny w ich powstawaniu, ale też lepszą jakość w kształtowaniu przestrzeni publicznej. Nowa procedura obejmuje te upamiętnienia (pomniki, popiersia, tablice, głazy pamiątkowe itd.), które mają stanąć na gruntach należących do m.st. Warszawy. Jej realizacją zajmuje się Zespół do spraw pomników i upamiętnień, który doradza prezydentowi m.st....

 • Artykuł

  Czym się zajmujemy: Upowszechnianie oraz prowadzenie działań edukacyjnych z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami to cel naszego zespołu. Poprzez realizację wystaw i publikacji staramy się poszerzać wiedzę na temat dziedzictwa kulturowego Warszawy. Jednym z naszych działań jest stworzenie programów edukacyjnych dotyczących historii i architektury stolicy skierowanych do szkół, ale także realizacja warsztatów mających na celu edukację właścicieli i zarządców zabytków. Odpowiadamy również za...

 • Artykuł

  Czym się zajmujemy: Wydział prowadzi gminną ewidencje zabytków oraz interdyscyplinarne projekty z zakresu opieki nad zabytkami. Jednym z kluczowych zadań wydziału jest prowadzenie w imieniu Prezydenta m.st. Warszawy gminnej ewidencji zabytków (GEZ), jej weryfikacja i aktualizacja oraz udzielanie informacji i zaświadczeń dotyczących zakresu form ochrony zabytków. W ramach badań nad zabytkami opracowywane są dokumentacje obiektów zabytkowych, w tym specjalistyczne karty ewidencyjne. Nasz...