Wyniki wyszukiwania w serwisie Zabytki

Wyświetlam wyniki dla tagu: struktura
 • Artykuł

  W niewielkiej pracowni przy ul. Stalowej na Pradze-Północ przechowywana jest dokumentacja związana z powstającymi w tym miejscu projektami oraz rzeźby i prace malarskie Witolda Masznicza oraz jego żony Wandy Falencik-Masznicz.

 • Artykuł

  Czym się zajmujemy: Upowszechnianie oraz prowadzenie działań edukacyjnych z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami to cel naszego zespołu. Poprzez realizację wystaw i publikacji staramy się poszerzać wiedzę na temat dziedzictwa kulturowego Warszawy. Jednym z naszych działań jest stworzenie programów edukacyjnych dotyczących historii i architektury stolicy skierowanych do szkół, ale także realizacja warsztatów mających na celu edukację właścicieli i zarządców zabytków. Odpowiadamy również za...

 • Artykuł

  Czym się zajmujemy: Wydział prowadzi gminną ewidencje zabytków oraz interdyscyplinarne projekty z zakresu opieki nad zabytkami. Jednym z kluczowych zadań wydziału jest prowadzenie w imieniu Prezydenta m.st. Warszawy gminnej ewidencji zabytków (GEZ), jej weryfikacja i aktualizacja oraz udzielanie informacji i zaświadczeń dotyczących zakresu form ochrony zabytków. W ramach badań nad zabytkami opracowywane są dokumentacje obiektów zabytkowych, w tym specjalistyczne karty ewidencyjne. Nasz...

 • Artykuł

  Czym się zajmujemy: Ustalanie zakresu prac konserwatorskich przy zabytkach będących własnością m.st. Warszawy oraz zapobieganie zagrożeniom tych zabytków. Przygotowywanie dokumentacji i nadzorowanie prac konserwatorskich oraz robót budowlanych przy zabytkach stanowiących własność m.st. Warszawy. Monitorowanie stanu zachowania zabytków. Przygotowywanie specjalistycznych opinii w zakresie ochrony zabytków w trakcie postępowań administracyjnych prowadzonych przez inne komórki organizacyjne...

 • Artykuł

  Czym się zajmujemy : Przygotowywanie opinii i wytycznych konserwatorskich do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ocena i opiniowanie projektów w budżecie obywatelskim, tworzenie i zarządzanie parkami kulturowymi, prowadzenie spraw i projektów związanych z lokalizacją pomników i upamiętnień, prowadzenie inwentaryzacji cmentarzy zabytkowych, prowadzenie spraw związanych z historycznymi pracowniami artystycznymi, przygotowywanie opinii i nadzór nad pracami...