Posiedzenia Zespołu do spraw wznoszenia pomników i realizacji upamiętnień na terenie m.st. Warszawy