Kontakt

Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków Urzędu m.st. Warszawy

ul. Nowy Świat 18/20, 00-373 Warszawa

Kancelaria - tel. 22 443 36 77/79, fax 22 443 36 76
Sekretariat - tel. 22 443 36 40/41, fax 22 443 36 42

mail: sekretariat.bskz@um.warszawa.pl

Więcej informacji: www.bip.um.warszawa.pl

Opłata skarbowa:
Centrum Obsługi Podatnika  21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

 

 

 

Kierownictwo