null

Zwiedzanie piwnic staromiejskich

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W ramach obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa chcielibyśmy zaproponować oprowadzanie po staromiejskich piwnicach. Europejskie Dni Dziedzictwa to największy w Europie projekt społeczny i edukacyjny, najważniejsze święto zabytków kultury Starego Kontynentu.

EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA

www.edd2012.pl

ZWIEDZANIE PIWNIC STAROMIEJSKICH

Projekt konserwacji i adaptacji piwnic staromiejskich narodził się ponad siedem lat temu w Biurze Stołecznego Konserwatora Zabytków. Idea przedsięwzięcia powstała w wyniku analizy oceny stanu technicznego kamienic położonych w obszarze Starego Miasta. Piwnice stanowią oryginalną substancję zabytkową o średniowiecznej i nowożytnej proweniencji i są najlepiej zachowaną częścią staromiejskiej zabudowy. W skrytych pod ziemią murach tkwią relikty dawnej zabudowy Miasta, które są bezcennym źródłem informacji o najwcześniejszym układzie rozplanowania Warszawy. Zaadaptowane głownie na pomieszczenia magazynowe, wtórnie podzielone i ukryte pod grubą warstwą tynków były niedostępne i nie odkryte przez wiele dziesięcioleci. W okresie Odbudowy, wobec braku czasu i środków finansowych nie zdołano przebadać i wyeksponować większości pomieszczeń. Zostały one zabezpieczone i świadomie zasypane, w nadziei na lepsze czasy dla przyszłych badaczy. Inne zaadaptowano na komórki lokatorskie i pomieszczenia magazynowe, w taki sposób, aby w przyszłości łatwo było usunąć wtórne podziały i nawarstwienia. Dzięki wsparciu ze środków zewnętrznych, udało się odrestaurować, zaadaptować i udostępnić na funkcje kulturalne część piwnic, do których chcielibyśmy Państwa serdecznie zaprosić podczas Europejskich Dni Dziedzictwa.

Termin: 16 września 2012 r., w godzinach od 12 – 17

Zwiedzanie odbywać się będzie w 3 grupach tematycznych:

1. grupa konserwatorska, godzina: 12.

Grupę oprowadzać będzie pan Wiesław Procyk, dr sztuki, absolwent Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, rzeczoznawca Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie opieki nad zabytkami w dziedzinie rzeźby oraz detalu i powierzchni architektonicznych, prowadził nadzór nad pracami konserwatorskimi prowadzonymi w piwnicach Staromiejskich.

2. grupa archeologiczna, godzina: 13.30

Grupę oprowadzać będzie pan Ryszard Cędrowski, archeolog, absolwent Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1980 r. kierował i uczestniczył w badaniach archeologicznych na ok. 350 stanowiskach na terenie Polski. Od 2004 r. prowadził prace wykopaliskowe i nadzory na terenie Warszawy, w tym m.in. przy „donicy” na Placu Zamkowym, Pałacu Saskim i kamienicach przy ul. Królewskiej, Pałacu Prymasowskim, posesji dawnego Banku Polskiego oraz przy remontach kościołów Wizytek, św. Krzyża i św. Marcina. Od 2010 r. pełni funkcje eksperckie w zakresie archeologii przy inwestycjach drogowych GDDKiA, prowadził nadzór nad pracami archeologicznymi prowadzonymi w piwnicach Staromiejskich.

3. grupa historyczna: godzina 15.00

Grupę oprowadzać będzie pani Anna Jagiellak główny specjalista w Biurze Stołecznego Konserwatora Zabytków. Absolwentka Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika (UMK)Toruniu i Oxford Brookes University w Oxfordzie, pracownik Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków, wcześniej w podobnych urzędach w Londynie i Berlinie.

 


Trasa zwiedzania rozpocznie się w Muzeum Historycznym m.st. Warszawy, Rynek Starego Miasta 28, a zakończy się w siedzibie Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej przy ulicy Jezuickiej 4.

Orientacyjny czas wycieczki: ok. 2 – 3 godzin

Uwaga!
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, obowiązuje wcześniejsza rejestracja na wycieczki. Prosimy o zapisywanie się do konkretnej grupy tematycznej. Zgłoszenia proszę wysyłać na adres mailowy: kzawila@um.warszawa.pl

Zgłoszenia przyjmujemy do czwartku 13.09.2012 r. do godziny 16.00.

Serdecznie zapraszamy!