null

Zmiany w gminnej ewidencji zabytków m.st Warszawy.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W dniu 19 listopada 2018 r. zostało wydane zarządzenie nr 1788/2018 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie zmian w gminnej ewidencji zabytków.

 

 

Do gminnej ewidencji zabytków (GEZ) włączono 96 zabytków architektury i budownictwa oraz 3 zabytki archeologiczne.

 

Z zasobu GEZ wyłączono 14 obiektów architektury i budownictwa.

 

Tekst zarządzenia wraz z załącznikiem zawierającym zmiany w GEZ dostępny jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy:

 

https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/3171577D-5D01-43F3-9E5E-244B5AA49798,frameless.htm.

 

Lokalizacja zabytków ujętych w gminnej ewidencji zabytków jest udostępniona w serwisie mapowym Zabytki na portalu mapowym Urzędu m.st Warszawy pod adresem: mapa.um.warszawa.pl.