null

Zapraszamy na Warszawskie Konserwacje 2023

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Osiem miejsc, osiem zabytków, osiem historii. Poznamy je w weekend, 15-16 kwietnia podczas „Warszawskich Konserwacji 2023”. Po raz 7. zapraszamy na spacery szlakiem zabytków wyremontowanych dzięki miejskim dotacjom.

Plakat z rysunkiem kamienicy i napisem Warszawskie Konserwacje.

Na co dzień niedostępne

Uczestnicy „Warszawskich Konserwacji” będą mieli wyjątkową okazję zobaczenia wnętrza kościoła Niepokalanego Poczęcia NMP, czyli Res Sacra Miser przy Krakowskim Przedmieściu 62. Od kilku lat trwa w nim konserwacja malowideł ściennych i polichromii sklepienia. W zeszłym roku natomiast ukończono renowację żeliwnej, niezwykle ozdobnej balustrady i ambony. Są one o wiele młodsze niż wspomniane XVIII-wieczne freski, pochodzą bowiem z lat 1825-1845. Zabytki nie tylko zostały zakonserwowane, ale także odzyskały pierwotną kolorystykę i pięknie zdobią wnętrze tego malutkiego kościoła.

Na zwiedzanie zaproszą nas także właściciele pałacu Zamoyskich z lat 70. XIX w. przy ul. Foksal 1/2/4. Ten zabytek też od kilku lat jest remontowany dzięki dotacjom miejskim. Tym razem poszukamy dekoracyjnej głowy kozła i dowiemy się dlaczego znalazła się na ogrodowej elewacji pałacu. 

Jej wysokość kamienica

W tym roku będziemy oglądać głównie odnowione elewacje kamienic. Dwie z nich znajdują się na Starym Mieście. Ich remont przywrócił kolorystykę i zdobienie z lat odbudowy. 
Kolejne kamienice znajdują się w ścisłym centrum Warszawy. Powstały pod koniec XIX wieku i na początku XX. Dwie zbudowano w 20-leciu międzywojennym. Wszystkie przetrwały II wojnę światową, choć w różnym stanie. Zostały jednak odbudowane z zachowaniem detali architektonicznych.

Najbardziej okazała, bo posiadająca dwa fronty, jest kamienica z 1904 r. przy ul. Jasnej 10. W zeszłym roku remont przeszła fasada od strony ul. Sienkiewicza. Olbrzymia, eklektyczna 5-kondygnacyjna fasada zapełniona jest dekoracjami w postaci masek, głów, kwiatów, liści, gzymsów i boni. Dom jest pamiątką po wspaniałej historii ul. Jasnej – ulicy zdobionych, wielkomiejskich kamienic, siedzib przedsiębiorstw, towarzystw ubezpieczeniowych, banków i filharmonii. 

Modernistyczna kamienica z 1936 r. przy ul. Wilczej 60 to nie tylko przykład dobrej architektury stworzonej przez wybitnego architekta, ale także przypomnienie przedwojennej akademickiej korporacji "Arkonia”. Jej celem było krzewienie patriotyzmu 
i kształtowanie postaw moralnych młodzieży. Należał do niej m.in. gen. Władysław Anders. Kamienica powstała jako dom dochodowy stowarzyszenia.

Na ul. Koszykowej 58 czeka nas niespodzianka, bowiem będziemy oglądać jedną fasadę kamienicy z 1911 r., która ma... dwa adresy. To dlatego, że dom zbudowano wykorzystując całą głębokość działki. Drugi front widoczny jest pod adresem Piękna 43. 
Na ul. Polnej 44 wejdziemy do kamienicy z 1925 r., której fasadę odnowiono kilka lat temu. Podczas remontu elewacji odtworzono skute w latach 70. dekoracje. Dom ma dwie klatki schodowe – kuchenną z drewnianymi stopniami dla służby 
i reprezentacyjną.  W zeszłym roku odnowiono tę ostatnią, wykładaną marmurem 
i kafelkami.   

Program Warszawskich Konserwacji 2023

I dzień, sobota, 15 kwietnia

Godz. 11.00 - pałac Zamoyskich, ul. Foksal 1/2/4;
UWAGA: w weekend Traktem Królewskim nie jeździ komunikacja miejska, odcinek z pałacu Zamoyskich do Res Sacra Miser trzeba przejść – ok. 25 min.

Godz. 12.20 - Res Sacra Miser (kościół Niepokalanego Poczęcia NMP), ul. Krakowskie Przedmieście 62;
Godz. 13.00 - kamienica, Rynek Starego Miasta 17;
Godz. 13.30 - kamienica, ul. Freta 55.

II dzień, niedziela, 16 kwietnia

Godz. 11.00 - kamienica, ul. Jasna 10;
UWAGA: Ten odcinek można przejść, spacer zajmie ok. 20 minut. Można także podjechać tramwajem po dojściu do ul. Marszałkowskiej (przystanek Metro Świętokrzyska) i wysiąść na pl. Konstytucji.

Godz. 11.50 - kamienica, ul. Wilcza 60;
Godz. 12.15 - kamienica, ul. Koszykowa 58;
Godz. 12.45 - klatka schodowa, ul. Polna 44.

Warszawskie Konserwacje już po raz siódmy

Ideą „Warszawskich Konserwacji”, przygotowywanych od 7 lat przez Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków jest popularyzacja ochrony zabytków i historii naszego miasta. Druga wojna światowa pozbawiła nas wielu z nich. Te co przerwały wymagają naszej uwagi i opieki.

Wiele z obiektów zabytkowych znajduje się w rękach prywatnych - to prestiż dla właściciela, ale i obowiązki. Prace przy zabytkach muszą być prowadzone zgodnie z zasadami konserwatorskimi, a to podnosi koszty prac. Dlatego od wielu lat m.st. Warszawa partycypuje w tych wydatkach udzielając dotacji. 

Z puli kilkudziesięciu corocznie wyremontowanych obiektów wybieramy te najbardziej widowiskowe i umieszczamy je na liście spacerów „Warszawskich Konserwacji”. Dzięki temu miłośnicy historii mogą podziwiać efekty prac, ale także dowiedzieć się więcej o remontach, dylematach konserwatorskich czy zastosowanych technikach. Mają także możliwość wejścia do miejsc na co dzień niedostępnych. Podczas spacerów upowszechniamy także wiedzę o wkładzie warszawskiego samorządu w renowację zabytków. 

Dotacje na remonty

M.st. Warszawa od 2004 roku nieprzerwanie przyznaje dotacje na prace remontowo-konserwatorskie przy zabytkach. Do tej pory stołeczny samorząd przeznaczył na ten cel 228 956 457 zł (włączając 2023 rok). 

W 2022 roku miasto przyznało wsparcie 82 obiektom (dotacje i refundacje), wpisanym do rejestru zabytków oraz ujętym w gminnej ewidencji. Łączna kwota przeznaczona na ten cel wyniosła ponad 9,5 mln zł. Niektóre z nich zaprezentujemy podczas „Warszawskich Konserwacji”.