null

Zabytkowe Plany Lindleya na miejskim portalu mapowym

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Miejski serwis mapowy wzbogacił się o unikalne opracowanie - plan miasta z przełomu XIX i XX wieku w skali 1:2500, będący częścią kolekcji tzw. Planów Lindleya. Stanowi on uzupełnienie już wcześniej udostępnionego w serwisie planu w skali 1:250, pochodzącego z tego samego zbioru.

Fragment XIX-wiecznego planu Warszawy.

 

 

Publikacja planu w skali 1:2500 na www.mapa.um.warszawa.pl przez Biuro Geodezji i Katastru m.st. Warszawy była możliwa dzięki uprzejmości Archiwum Państwowego w Warszawie. Kolekcja tzw. Planów Lindleya jest jednym z najcenniejszych jego zbiorów. Liczy ona ponad 7 tysięcy arkuszy i jest jednym z największych dzieł światowej kartografii i geodezji. Plany te są niezwykle cennym źródłem informacji o zabudowie i zagospodarowaniu terenu oraz infrastruktury dawnej Warszawy. 

Plany Lindleya powstały w latach 1883-1915 w związku z budową warszawskiej sieci kanalizacyjno-wodociągowej budowanej pod kierownictwem angielskiego inżyniera Wiliama Heerleina Lindleya. Obecnie są niezbędnym narzędziem do prowadzenia analiz dotyczących przestrzeni Warszawy z pierwszej połowy XX wieku. Ze względu na dokładność, szczegółowość i kartometryczność są wysokiej klasy opracowaniem kartograficznym, ale jednocześnie wyjątkowym dziełem sztuki. 

Opublikowany w serwisie mapowym rękopiśmienny barwny plan w skali 1:2500 opracowano w postaci kilkudziesięciu arkuszy w latach 1896-1906. 
Aby móc je zaprezentować w serwisie poszczególne arkusze po zeskanowaniu zostały skalibrowane, czyli osadzone w układzie współrzędnych geograficznych oraz załadowane do bazy danych. W serwisie mapowym Plan Lindleya w skali 1:2500 pogrupowano w czterech odrębnych warstwach w zależności od treści i dat sporządzenia: 1896-1906, 1897, 1897-1901 oraz 1900-1901. 

Ten sposób opracowania starych planów umożliwia nakładanie ich na współczesne warstwy mapowe, stanowiąc materiał bazowy do prowadzenia wszelkiego rodzaju analiz dotyczących rozwoju przestrzennego Warszawy.

Plan Lindleya w skali 1:2500 wzbogaci zasób historycznych materiałów kartograficznych dostępny na www.mapa.um.warszawa.pl w tym danych historycznych i o zabytkach opublikowanych w serwisach „Historyczna” (wybrać zakładkę „Zdjęcia” po prawej stronie i odpowiednie daty z listy).