null

Wytyczne i opinie, które wydajemy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Co wydajemy?

Wytyczne i opinie  jakie można uzyskać w Biurze Stołecznego Konserwatora Zabytków:

  • wydajemy wytyczne wyłącznie jednostkom miejskim podległym Prezydentowi m.st. Warszawy, takim jak dzielnice czy zakłady gospodarowania nieruchomościami, które remontują zabytki.

  • wydajemy opinie, które są wymagane do wniosku o udzielenie dotacji. To jedyny rodzaj opinii wydawanych prywatnym właścicielom zabytków ujętych w GEZ.

Czego nie wydajemy?

  • nie wydajemy zaleceń konserwatorskich osobom prywatnym, wspólnotom mieszkaniowym czy instytucjom.
  • nie wydajemy zaleceń konserwatorskich ani nie uzgadniamy projektów dotyczących budynków czy obszarów ujętych w gminnej ewidencji zabytków (GEZ).

Gdzie złożyć wniosek o zalecenia konserwatorskie?

  • Zalecenia oraz uzgodnienia dotyczące zabytków znajdujących się w m.st. Warszawie wydaje Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków.