null

Wyniki konkursu

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Pierwsza nagroda w konkursie
Pierwsza nagroda w konkursie

Ogłoszenie o wynikach konkursu na koncepcję pomnika Wojciecha Korfantego w Warszawie. Na konkurs wpłynęło 11 prac. Żadna z nadesłanych prac nie podlegała wykluczeniu. W trakcie obrad Sądu Konkursowego w dniu 16 października 2018 r. dokonano oceny prac konkursowych wg określonych w regulaminie kryteriów: idei, formy i ekonomii. Oceniono również zgodność prac z istotnymi wymogami określonymi w Regulaminie Konkursu.

 

 

Najwyżej została oceniona praca autorstwa Karola Badyny „Pracownia Rzeźby Forma” z Krakowa (pracy przyznano 88 pkt na 100). Praca ta otrzymała pierwszą nagrodę w kwocie 40 000 zł brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie koncepcji pokonkursowej.

 

Sąd Konkursowy uznał tę pracę za najlepszą ze względu na najwyższą atrakcyjność formy plastycznej, umiejętne wkomponowanie w otoczenie i dobrą ekspozycję w przestrzeni publicznej. Zdaniem członków Sądu Konkursowego kompozycja pomnika wyraźnie eksponuje postać Wojciecha Korfantego jako męża stanu. Najwyżej w tym wypadku została też oceniona czytelność ideowa upamiętnienia, wielowartościowość i głębia przekazu, a także pod względem dostosowania siły wyrazu do zastosowanych środków. Praca uzyskała ponad 1/3 wymaganą w regulaminie konkursu liczbę punktów możliwych do uzyskania w poszczególnych kryteriach.

 

Sąd konkursowy zalecił:

  • zmianę wyrazu opracowania granitowej bryły pomnika i napisu oraz nasycenie figury duchem wynikającym z charakteru postaci na podstawie dostępnej ikonografii, analizy sylwetki i rysów twarzy,
  • ograniczenie inskrypcji do napisu „Wojciech Korfanty, 1873-1939, polityk, chrześcijański demokrata”.

 

Drugą nagrodę w wysokości 25 000 zł brutto otrzymała praca autorstwa zespołu „Kucharski Architekci Robert Kucharski”, Warszawa i Andrzej Szczepaniec, Nowy Jork (pracy przyznano 68 pkt na 100).

 

Sąd Konkursowy docenił pracę z uwagi na oszczędne gospodarowanie środkami wyrazu oraz oryginalną formę kompozycji otoczenia pomnika. Została dostrzeżona również elegancja przedstawionej postaci oraz wyjątkowo staranne dopracowanie rysów twarzy, oceniane na podstawie załączonej dokumentacji zdjęciowej (ze względu na znaczne uszkodzenie modelu głowy).

 

Sąd konkursowy przyznał dodatkową nagrodę w formie wyróżnienia w wysokości 15 000 zł brutto dla pracy autorstwa Aleksandra Śliwy z Krakowa (pracy przyznano 53 pkt na 100).

 

W ocenie sądu projekt wyróżniał się uproszczoną formą, lapidarnością przekazu i rzeźbiarskim podejściem do zagospodarowania bezpośredniego otoczenia tworzącego integralną część pomnika.

Pierwsza nagroda w konkursie
Zobacz galerię (3 zdjęć)
druga nagroda w konkursie
Wyróżnienie