null

Wnioski o refundacje za prace z 2023 roku

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Do 30 kwietnia przyjmujemy wnioski o refundacje za prace przy zabytkach wykonane i rozliczone w 2023 r. O refundacje kosztów remontu można się ubiegać, gdy obiekty są wpisane do rejestru zabytków lub ujęte w gminnej ewidencji zabytków (GEZ).

Grafika dekoracyjna
 

W tym roku wnioski przyjmujemy od 2 do 30 kwietnia. Liczy się data ich wpływu do urzędu. Prosimy o dotrzymanie terminu, bowiem wniosków, które wpłyną po 30 kwietnia 2024 r. nie będziemy mogli rozpatrzyć. 

Jak złożyć wniosek?

Możecie Państwo złożyć wniosek w formie: 
1.    Papierowej
- w siedzibie Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków przy ul. Nowy Świat 18/20,
- wysłać pocztą (liczy się data wpływu do urzędu, a nie data nadania).
lub
2. Elektronicznej 
- za pośrednictwem platformy Moja Warszawa dostępnej pod adresem 

Aby złożyć wniosek przez internet musicie je Państwo uwierzytelnić Profilem Zaufanym.
W przypadku, gdy wniosek składa pełnomocnik wnioskodawcy lub jeden z członków zarządu, (np. wspólnoty mieszkaniowej) musi on posiadać i dołączyć w systemie ważne pełnomocnictwa.

Sprawdź czy wniosek jest kompletny

Prosimy zwrócić szczególną uwagę na to, aby w składanych dokumentach niczego nie brakowało.  Gdy nie ma w nich załączników wniosek otrzyma niższą liczbę punktów. Niekompletne dokumenty także utrudniają, a nawet uniemożliwiają, merytoryczną ocenę wniosku. 

Najczęściej w dokumentach brakuje: 
- zdjęć w formie elektronicznej (jpg), 
- dokumentacji powykonawczej, 
- dziennika budowy, 
- szczegółowego kosztorysu powykonawczego na KNR. 

Aby ułatwić Państwu skompletowanie wszystkich wymaganych dokumentów, zachęcamy do skorzystania z tabeli załączników na końcu formularza wniosku (część IV).

Formularz wniosku 

W przypadku zabytków w GEZ wymagana jest opinia Stołecznego Konserwatora Zabytków.  
Opinia ta zawiera informacje, czy wykonane prace są zgodne z uchwałą dotacyjną i czy kwalifikują się do udzielenia dotacji. Sporządzenie opinii trwa około miesiąca.