null

Wnioski o refundacje przyjmujemy do 30 kwietnia

Drukuj otwiera się w nowej karcie

grafika dekoracyjna

Już tylko tydzień pozostał na składanie wniosków do Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków o refundacje kosztów prac przy zabytkach, wykonanych i rozliczonych w 2020 r.

Gdzie składać wnioski?
Wnioski prosimy składać w formie papierowej w siedzibie Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków przy ul. Nowy Świat 18/20 lub w kancelarii ogólnej Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Kredytowej 3. Wnioski można także wysłać na adres BSKZ. Liczy się data wpływu wniosku do urzędu. Dokumentów, które dotrą po 30 kwietnia 2021 r., zgodnie z przepisami nie możemy już rozpatrywać.

Co powinien zawierać wniosek?
Wszystkie formularze wniosków są dostępne na stronie Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków: www.zabytki.um.warszawa.pl w zakładce „DOTACJE” oraz w siedzibie biura. Aby nie pominąć żadnego z dokumentów, najlepiej skorzystać z listy, która znajduje się na końcu formularza wniosku (część IV formularza).

W przypadku zabytków w GEZ, należy pamiętać, że jednym z załączników wymaganych do wniosku jest opinia Stołecznego Konserwatora Zabytków. Zawiera ona informacje, czy wykonane prace są zgodne z uchwałą dotacyjną i czy kwalifikują się do udzielenia dotacji.

O taką opinię należy wystąpić dużo wcześniej, aby Stołeczny Konserwator Zabytków zdążył wydać opinię przed zakończeniem naboru wniosków.

Czego najczęściej brakuje?
W składanych wnioskach najczęściej brakuje: zdjęć, dokumentacji powykonawczej, dziennika budowy, szczegółowego kosztorysu powykonawczego na podstawie Katalogów Nakładów Rzeczowych.
Proszę szczególnie zwrócić uwagę na to, aby składane wnioski były kompletne. Brak załączników skutkuje przyznaniem wnioskującemu mniejszej liczby punktów, a przede wszystkim utrudnia komisji, a nawet uniemożliwia, ocenę wniosku.