null

Wnioski o refundacje – niedługo rozpoczynamy nabór

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zbliża się termin składania wniosków o refundacje za prace przy zabytkach wykonane i rozliczone w 2022 r. O refundacje kosztów remontu można się ubiegać gdy obiekty są wpisane do rejestru zabytków lub ujęte w gminnej ewidencji zabytków (GEZ).

Informacja o dacie przyjmowanie wniosków o refundacje.

W tym roku wnioski przyjmujemy od 1 kwietnia do 2 maja. Liczy się data ich wpływu do urzędu. Prosimy o dotrzymanie terminu, bowiem wniosków, które wpłyną po 2 maja nie będziemy mogli rozpatrywać. Został już niecały miesiąc na przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów!

Jak złożyć wniosek?

Możecie Państwo złożyć wniosek w formie: 
1.    Papierowej
- w siedzibie Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków przy ul. Nowy Świat 18/20,
- wysłać pocztą (liczy się data wpływu do urzędu, a nie data nadania).
lub
2. Elektronicznej 
- za pośrednictwem platformy Moja Warszawa 

Aby złożyć wniosek przez internet musicie je Państwo uwierzytelnić Profilem Zaufanym.
W przypadku gdy wniosek składa pełnomocnik wnioskodawcy lub jeden z członków zarządu (np. wspólnoty mieszkaniowej) musi on posiadać i dołączyć w systemie ważne pełnomocnictwa.

Sprawdź czy wniosek jest kompletny

Prosimy zwrócić szczególną uwagę na to, żeby w składanych dokumentach niczego nie brakowało.  Gdy nie ma w nich załączników wniosek otrzyma niższą liczbę punktów. Niekompletne dokumenty także utrudniają, a nawet uniemożliwiają, merytoryczną ocenę wniosku. 

Najczęściej w dokumentach brakuje:

- zdjęć w formie elektronicznej (jpg), 
- dokumentacji powykonawczej, 
- dziennika budowy, 
- szczegółowego kosztorysu powykonawczego na KNR. 

Aby ułatwić Państwu skompletowanie wszystkich wymaganych dokumentów, zachęcamy do skorzystania z tabeli załączników na końcu formularza wniosku (część IV).

W przypadku zabytków w GEZ wymagana jest opinia Stołecznego Konserwatora Zabytków.  
Opinia ta zawiera informacje, czy wykonane prace są zgodne z uchwałą dotacyjną i czy kwalifikują się do udzielenia dotacji. Sporządzenie opinii trwa około miesiąca, więc to już ostatni dzwonek na złożenie wniosku o jej wydanie. 

Formularz wniosku.