null

Wnioski o dotacje - ważne zmiany

Drukuj otwiera się w nowej karcie

1 października Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków rozpocznie nabór wniosków o dotacje na prace przy zabytkach planowane w 2022 roku. Wnioskodawców czekają ważne zmiany.

Cztery zabytki po konserwacji.

9 września 2021 roku Rada Miasta podjęła uchwałę, która wprowadziła kilka zmian dotyczących naboru. Uchwała wejdzie w życie 30 września tego roku.  Od najbliższego naboru, czyli od 1 października 2021 roku możliwe będzie składanie wniosków na dwa sposoby:

1)    w wersji papierowej (wysyłka pocztą na adres biura: 00-373 Warszawa, ul. Nowy Świat 18/20 - liczy się data wpływu lub osobiście w siedzibie BSKZ do 31 października) lub 
2)    elektronicznie, za pośrednictwem portalu „Moja Warszawa” (link podamy wkrótce).

Nowy wzór wniosku

Przy składaniu wniosku trzeba pamiętać o pobraniu najnowszego wzoru, który również uległ zmianie w stosunku do lat poprzednich (nowe formularze wniosków poniżej).

Złożenie wniosku elektronicznie wymaga posiadania Profilu Zaufanego. Wysyłając wniosek jako pełnomocnik, należy załączyć skan pełnomocnictwa. 

Wnioskodawcy otrzymają wygodny formularz elektroniczny, za pośrednictwem którego, nie wychodząc z domu będą mogli złożyć dokumenty i załączyć wszystkie wymagane załączniki.
W przypadku dużych projektów budowalnych będzie można złożyć skan pierwszej strony oraz tę część projektu, która jest związana z zakresem wniosku o dotację. 

Formularz zostanie uruchomiony pod koniec września i będzie działał przez cały okres naboru, tj. do 31 października.

Zmiany dla prowadzących działalność gospodarczą

Wnioskodawca, który jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą, do wniosku o dotację będzie musiał dołączyć kopie zaświadczeń oraz informacji o udzielonej pomocy de minimis (pomoc publiczna udzielana małym i średnim przedsiębiorcom) (na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej). 


 

Cztery zabytki po konserwacji.

Załączniki: