null

Wilanowski Park Kulturowy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W zamierzeniu ustawodawcy utworzenie parku kulturowego ma służyć przede wszystkim trosce o zachowanie wartości regionalnych i lokalnych.

Park w dwu dzielnicach
Wilanowski Park Kulturowy znajduje się na terenie dwóch dzielnic - Wilanowa (prawie 90% powierzchni całej dzielnicy) oraz Ursynowa. Długość granicy wynosi ok. 21 km, zaś jego powierzchnia to ok. 1450 ha.
Ochroną został objęty teren o wyjątkowych wartościach kulturowo - krajobrazowych i przyrodniczych. Na park składa się rozległy kompleks wilanowskich rezydencji z zespołem pałacowo-parkowym w Wilanowie - Morysinie, filialnymi rezydencjami w Natolinie i Ursynowie oraz założenie parkowe Gucin Gaj i kościół św. Katarzyny.

O wysokich walorach krajobrazowych świadczą zarówno założenia parkowo – ogrodowe, wraz z terenem dawnego folwarku, jak i naturalne ukształtowanie terenu Skarpy Warszawskiej. O urodzie miejsca decydują także otwarte przestrzenie doliny Wisły oraz układy cieków wodnych. Na terenie Wilanowskiego Parku Kulturowego znajdują się trzy rezerwaty przyrody: Morysin, Skarpa Ursynowska i Las Natoliński.
 
Zharmonizowana zabudowa

Utworzenie parku kulturowego w tym miejscu wynikło z potrzeby ochrony zachowanych i jeszcze czytelnych elementów wielkoprzestrzennej kompozycji urbanistycznej. Była ona zagrożona przez niezwykle szybki rozwój zabudowy na terenie dawnych dóbr wilanowskich.

Cykl artykułów, do lektury których zapraszamy, będzie kompendium wiedzy na temat wartości Wilanowskiego Parku Kulturowego. Tkwią one nie tylko w materialnych, zachowanych do dziś, zabytkach i obiektach, ale również w historiach ludzi, którzy je tworzyli, w przyrodzie oraz niepowtarzalnym duchu miejsca. 

dwa gipsowe putta na pierwszym planie. W tle drzewa.
Zobacz galerię (2 zdjęć)
Park Muzeum Pałacu króla Jana III w Wilanowie. Drzewa w różnych barwach, po lewej stronie kolumna