null

Wielkanocna wizyta u Sióstr Wizytek

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Kościół Wizytek przy Krakowskim Przedmieściu
Kościół Wizytek przy Krakowskim Przedmieściu

Od 2008 r. trwają prace konserwatorskie i budowlane w kościele Wizytek przy Krakowskim Przedmieściu. Miasto od wielu lat wspiera Klasztor Sióstr Wizytek udzielając dotacji na prace przy tym cennym barokowym dziele architektury. W 2019 r. przeprowadzono remont elewacji tylnej i bocznych

Wizytki, a właściwie Zakon Sióstr Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, został sprowadzony do Polski w 1654 r. przez królową Marię Ludwikę Gonzagę, wdowę po Władysławie IV i żonę Jana Kazimierza. Od tego czasu nieruchomość przy ul. Krakowskie Przedmieście nieprzerwanie jest ich warszawskim domem.

 

Pierwotny kościół murowany wzniesiono w latach 1664–68 i zlokalizowano go w południowej stronie założenia klasztornego. Po wybudowaniu nowej świątyni został zaadaptowany na potrzeby wewnętrzne klasztoru. Obecny kościół wznoszony był etapami w latach 1727–1764. Autorstwo projektu wciąż pozostaje kwestią sporną – archiwalnie poświadczonymi architektami budowy są Karol Bay i Jakub Fontana, a wystrój rzeźbiarsko-stiukowy, w tym słynną ambonę w kształcie łodzi, wykonał warsztat Jana Jerzego Plerscha. Kościół wraz z całym założeniem klasztornym jako jeden z nielicznych w Warszawie przetrwał II wojnę światową w niemal nienaruszonym stanie. W latach 50. XX w. wykonano remont generalny świątyni.

 

W latach 2005 i 2006 został wyremontowany dach. Natomiast w 2009 r. przeprowadzono kompleksową konserwację fasady kościoła – jednej z piękniejszych barokowych fasad w Polsce. Z uwagi na ogromne walory artystyczne fasady i wyjątkową wartość historyczną Rada m.st. Warszawy podjęła wówczas decyzję o udzieleniu 100 procent dotacji na te prace. Na podstawie wnikliwych badań stratygraficznych i laboratoryjnych, które wówczas przeprowadzono, dobrano kolorystykę barwionego w masie wapienno-piaskowego tynku, wzorowaną na pierwotnym opracowaniu barwnym. Zarówno wypracowaną kolorystykę, jak i doświadczenia z tego remontu wykorzystano w dalszych pracach na pozostałych elewacjach.

 

W latach 2017–2019 kontynuowano przerwane na kilka lat prace remontowe kościoła. W tym okresie wykonano remont konserwatorski elewacji tylnej i bocznych (powtarzając technologię prac z remontu fasady) wraz z wykonaniem izolacji fundamentów (pozioma izolacja iniekcyjna oraz pionowa szlamowa). Prace te, jak i wszystkie poprzednie, były wspierane finansowo przez m.st. Warszawę. W 2019 r. dotacja wyniosła 243.000 zł.

 

Dzięki przeprowadzonym pracom konserwatorskim udało się ocalić wszystkie elewacje kościoła i przywrócić ich piękno. Wciąż jednak na remont czekają elewacje zespołu klasztornego, spichrza, kapelani i mur oporowy od strony ulicy Karowej.

Fragment fasady przed remontem
Zobacz galerię (9 zdjęć)
Fragment fasady po remoncie
Fasada kościoła po remoncie
Elewacja boczna przed pracami konserwatorskimi
Elewacja boczna przed pracami konserwatorskimi
Elewacja boczna po remoncie
Elewacja boczna po remoncie
Elewacja boczna po remoncie
Wnętrze kościoła