null

Więcej pieniędzy na remonty zabytków w 2022 roku

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Dobre wiadomości dla beneficjentów miejskich dotacji. Miasto zwiększyło budżet przeznaczony na ten cel do ponad 9,4 mln zł. Suma ta będzie w 2022 roku podzielona między właścicieli zabytków, którym zostanie przyznane dofinansowanie na prace konserwatorsko-budowalne.

Kolaż. Budynek po remoncie, detal architektoniczny i cerkiew po remoncie.

Dotacje otrzymają właściciele zabytków, którym zostanie przyznane dofinansowanie na prace konserwatorsko-budowalne – informuje Renata Kaznowska, zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy. – Mimo bardzo trudnego budżetu i wielu niewiadomych nie wyobrażamy sobie przerwy w ratowaniu zabytków naszego miasta. Każdy czas przestoju może oznaczać niepowetowaną stratę lub jeszcze większe nakłady finansowe na remonty  w przyszłości – dodaje wiceprezydent Kaznowska.

Przez miesiąc, od początku października do 2 listopada 2021 r., Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków przyjmowało wnioski o dofinansowanie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach planowane w 2022 roku. Łącznie wpłynęły do nas 144 wnioski. Wśród zgłoszonych obiektów znajdują się wpisane do rejestru zabytków oraz ujęte w gminnej ewidencji. 

Na początku tego roku komisja dotacyjna oceni wnioski merytorycznie i wybierze obiekty. Następnie Rada m.st. Warszawy uchwałą przyzna dofinansowanie. Na tej podstawie przygotujemy umowy dla beneficjentów. 

Dzięki jesiennemu naborowi wniosków właściciele zabytków otrzymają informacje o przyznanych dotacjach już w lutym czy marcu 2022 r. Będą więc mogli wcześniej rozpocząć prace. 

Dofinansowanie udzielane od lat

Dotacje m.st. Warszawy na prace konserwatorskie przy zabytkach przyznawane są od 2004 roku. Do tej pory stołeczny samorząd przeznaczył na ten cel ponad 205 mln zł.
Dzięki dofinansowaniu co roku odnawianych jest w stolicy po kilkadziesiąt obiektów zabytkowych. Tylko w zeszłym roku dzięki wsparciu o łącznej wartości 8 mln zł wyremontowano 64 zabytki (32 z GEZ i 32 z rejestru zabytków).

Warszawiacy oglądają zabytki

Od kilku lat Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków zaprasza mieszkańców na „Warszawskie Konserwacje”, których ideą jest popularyzacja ochrony zabytków i historii naszego miasta.
Podczas spacerów układanych tematycznie, uczestnicy mogą zobaczyć najciekawsze i najbardziej spektakularne remonty, jakie przeprowadzono rok wcześniej przy udziale miejskich dotacji. O ich przebiegu opowiadają właściciele zabytków oraz konserwatorzy. 

- Chcemy pokazać działania w ochronie dziedzictwa materialnego Warszawy, pochwalić się zrealizowanymi projektami - mówi zastępczyni prezydenta Renata Kaznowska. - „Warszawskie Konserwacje” prezentują, jak pięknieją warszawskie zabytki i co za tym idzie, jak na tym zyskuje uroda całego miasta – dodaje.