null

Warszawska perła baroku

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Można już podziwiać ostateczny efekt dwuletniej pracy konserwatorów przy ołtarzu u Bernardynów na Czerniakowie

W grudniu ubiegłego roku zakończyły się trwające dwa lata prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym w kościele Bernardynów na Czerniakowie. Wszystkie prace współfinansowało m.st. Warszawa.

 

O ołtarzu i jego konserwacji pisaliśmy w sierpniu 2019 r.:

 

http://zabytki.um.warszawa.pl/content/trwaj%C4%85-prace-konserwatorskie-przy-o%C5%82tarzu-u-bernardyn%C3%B3w-na-czerniakowie

 

Ociekający złotem ołtarz jest pod wieloma względami dziełem wybitnym. Posiada wyjątkową strukturę przestrzenną, składa się jakby z dwóch ustawionych do siebie plecami ołtarzy i można go oglądać z czterech stron. Nastawę ołtarzową tworzy grupa rzeźbiarska, a nie forma architektoniczna, co także jest bardzo rzadkim rozwiązaniem. W ołtarzu można podziwiać po raz pierwszy przeniesioną na polski grunt formę glorii promienistej, wyraz inspiracji twórczością Berniniego Andreasa Schlütera, autora ostatecznej wizji i wykonawcy ołtarza.

 

W trakcie gruntownych prac konserwatorskich struktury drewnianej, warstw malarskich i pozłotniczych usunięto wtórne nawarstwienia powstałe w czasie zabiegów konserwatorskich w XIX w i w poł. XX w. i przywrócono pierwotną formę temu wybitnemu dziełu sztuki.

 

Na srebrzonych, bocznych ściankach portali prowadzących do krypty z relikwiami św. Bonifacego znajdującej się pod mensą ołtarzową, odkryto ślady malarskich ornamentów nawiązujących do dekoracji snycerskiej ołtarza. Po pogłębieniu badań zdecydowano o rekonstrukcji tych ornamentów w technie akrylowej w kolorze kości słoniowej.

Zobacz galerię (11 zdjęć)