null

V Warszawska Konferencja Konserwatorska - podsumowanie

Drukuj otwiera się w nowej karcie
grafika dekoracyjna

W dniach 25-27 maja 2022 r. odbyła się przygotowana przez Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków, kolejna z cyklu V Warszawska Konferencja Konserwatorska zatytułowana: „Zabytkowa architektura drewniana w ośrodkach miejskich – problematyka ochrony”.

To ogólnokrajowe wydarzenie, zorganizowane przy współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa, pozwoliło na wymianę doświadczeń naukowców, właścicieli obiektów drewnianych, konserwatorów zabytków, społeczników, inżynierów i architektów oraz prawników. 
Konferencja miała na celu zwrócenie uwagi na problematykę ochrony zabytków drewnianych na terenach silnie zurbanizowanych. Występujący podjęli próbę odpowiedzi na pytanie, jak skutecznie chronić pozostałości architektury drewnianej znajdujące się w aglomeracjach.

Na konferencji poruszono tematykę ochrony architektury drewnianej w kontekście dynamicznego rozwoju urbanistycznego ośrodków miejskich, a także zmian krajobrazu kulturowego. Jak pokazały doświadczenia ubiegłych lat, ochrona i przywracanie tego rodzaju obiektów do dawnej świetności jest niejednokrotnie efektem determinacji i zaangażowania zarówno miejskich konserwatorów zabytków, właścicieli i zarządców obiektów, jak i wykonawców prac remontowych i konserwatorskich.

Podczas konferencji przedstawiono liczne przykłady ratowania tego rodzaju zabudowy zachowanej m.in. w Gdyni, Zgierzu, Pyzdrach, Warszawie oraz na Białostocczyźnie, Śląsku i w Sudetach.

Zwrócono również uwagę na konieczność kształcenia wykwalifikowanych cieśli i stolarzy, znających tajniki tradycyjnych technik i specyfikę zabytkowej substancji drewnianej.  Podczas trzech dni konferencji przy współpracy z Zespołem Szkół Drzewnych i Leśnych w Garbatce-Letnisku zostały przeprowadzone również warsztaty prezentujące narzędzia oraz roboty ciesielskie i stolarskie, a także pokazano przykłady prac konserwatorskich wykonanych przez uczniów i słuchaczy szkoły.

Przedstawiono również działalność Specjalistycznej Pracowni Terenowej „Centrum Architektury Drewnianej” Narodowego Instytutu Dziedzictwa, której celem jest m.in. popularyzacja walorów architektury drewnianej oraz współpraca międzysektorowa 
na rzecz jej ochrony, a także wspieranie procesu zmiany nastawienia społecznego do obiektów drewnianych.

W grudniu 2022 roku dzięki współpracy Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków i Narodowego Instytutu Dziedzictwa wydano materiały konferencyjne pt.: „Zabytkowa architektura drewniana w ośrodkach miejskich – problematyka ochrony” 


Nagranie z drugiego dnia konferencji

Nagranie z trzeciego dnia konferencji