null

Uchwała w sprawie określenia zasad udzielania dotacji

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Uchwała z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze m.st. Warszawy

Załączniki: