null

Uchwała dotacyjna na prace przy zabytkach - zmiany

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Radni m.st. Warszawy na sesji 4 kwietnia podjęli nową uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków. Przepisy wejdą w życie 1 czerwca 2024 roku.

Tabela z wynikami głosowania radnych miejskich.
Wynik głosowania radnych 4 kwietnia 2r r.

Ciągły nabór wniosków o dotacje na usuwanie bazgrołów

Najważniejszą zmianą jest wprowadzenie ciągłego naboru wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, polegające na usuwaniu bazgrołów, tagów i graffiti. 
Wnioski dotyczące czyszczenie elewacji, jakie wpłyną do 30 czerwca będą rozpatrzone do końca roku, w którym zostały złożone. Wnioski złożone po 30 czerwca będą rozpatrzone do 30 czerwca roku następnego.

Miasto zdecydowało się na wprowadzenie takich zasad z uwagi na trudny do przewidzenia czas, w którym na zabytkowe elewacje nanoszone są bazgroły będące aktami wandalizmu. Rozwiązanie to ma pomóc w szybkim usuwaniu nielegalnych napisów i malunków. Zachęcamy posiadaczy zabytków do podejmowania na bieżąco prac konserwatorskich w tym zakresie.

Zachęcamy również do składania wniosków o refundacje za prace, podczas których właściciele obiektów zabytkowych już usunęli graffiti. Nabór wniosków o refundacje każdego roku trwa od 1 do 30 kwietnia (łącznie z wnioskami dotyczącymi pozostałych prac).

Pozostałe terminy bez zmian 

Terminy naboru wniosków na pozostałe prace nie uległy zmianie. Każdego roku będą prowadzone nabory:
- na prace planowane: od 1 do 31 października;
- o refundacje: od 1 do 30 kwietnia.

Nowe formularze wniosków

Uchwała wprowadza cztery nowe formularze wniosków:
1) dla prac planowanych z wyłączeniem prac dotyczących usuwania graffiti;
2) dla prac planowanych dotyczących usuwania graffiti;
3) dla prac wykonanych (o refundację), z wyłączeniem prac dotyczących
usuwania graffiti;
4) dla prac wykonanych (o refundację) dotyczących usuwania graffiti.

Uchwała o dotacjach na czyszczenie elewacji zabytkowych kamienic z bazgrołów wpisuje się w założenia miejskiej kampanii #stopbazgrołom i #startartWWA.
Więcej o kampanii