null

Trwa remont budynku „B” Szpitala Praskiego

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Prace remontowe w budynku „B” Szpitala Praskiego rozpoczęły się pod koniec 2020 roku. Obecnie ekipa remontowa skupia się na niezbędnych, ale niezwykle potrzebnych działaniach. Ponadstuletni budynek wymaga wielu koniecznych interwencji.

Stopień schodów.
Stopień schodów za różowego lastryko.

Obecnie kontynuowane są prace związane z m.in. wzmocnieniem i wymianą stropów. Robotnicy naprawiają także ściany nośne budynku, wykonują izolację oraz montują żelbetowe i stalowe nadproża.  

Pamiątka po oryginalnym budynku

Zakrojone na szeroką skalę prace pozwoliły na odkrycie stropów kolebkowych nad piwnicą. Są one jedną z niewielu pozostałości po historycznym wnętrzu budynku, które przez lata bardzo przekształcono. Z dawnego wystroju pozostały jedynie trzy zabytkowe klatki schodowe z ciekawymi balustradami. Stopnie na klatkach wykonane są z lastryko, a spoczniki wyłożone płytkami z terakoty. Już na samym początku prac remontowych płytki zabezpieczano. Po konserwacji i naprawie pozostaną w tym samym miejscu. Natomiast, dzięki nadzorowi konserwatorskiemu, zmieniono decyzję w sprawie schodów. Ich stopnie wykonane z różowego lastryko zostaną zachowane ze względu na swój dobry stan techniczny. 

Ponadstuletni budynek „B”

Dzisiejszy zespół szpitalny ukształtował się w ciągu kilkudziesięciu lat na początku XX wieku. Zabudowania rozmieszczono na działce ograniczonej ulicami: Sierakowskiego, Jasińskiego, Panieńską i Olszową. Około 1900 roku obok budynku głównego, wzniesiono, jednopiętrowy pawilon chirurgiczno-wewnętrzny według projektu Artura Oraczewskiego (obecny budynek „B”). W latach międzywojennych nadbudowano go o dwa piętra z tarasami od zachodu, zabudowanymi po 1945 roku.  

Remont prowadzony jest pod nadzorem konserwatorskim pracowników Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków, bowiem cały Zespół Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego wpisany jest do rejestru zabytków.         

Będzie służył potrzebującym

Po remoncie w budynku „B” będzie prowadzona działalność z zakresu pomocy społecznej skupiająca się na seniorach, osobach bezdomnych i uzależnionych. Koszt wykonania dokumentacji, remontu budynku wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu to blisko 30 mln zł.

Kilkupiętrowy budynek podczas remontu.
Zobacz galerię (8 zdjęć />)
Podstemplowany strop.
Sklepienie piwnicy.
Nowe stropy.
Półokrągłe okno i ściany bez tynku.
Schody.
Schody.
Stopień schodów.