null

Tożsamość Miasta. Modernizm i Antymodernizm w powojennym dziedzictwie kulturowym

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Inicjatywa urzędów konserwatorskich w ramach Dialogu Konserwatorskiego Warszawa - Berlin dotyczy problematyki ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego Europy Środkowo-Wschodniej po II wojnie światowej.

Przedsięwzięcie to jest przykładem współpracy ekspertów polskich i niemieckich, prowadzonej równolegle w ramach partnerstwa miast Warszawa – Berlin oraz współpracy Komitetów Narodowych ICOMOS. Propozycja współpracy konserwatorskiej, zainicjowana w 2010 r. w prze­dedniu obchodów 20–lecia partnerstwa Miast stanowi impuls do dalszego intensywnego współdziałania obu Metropolii, a także do pogłębiania partnerstwa z innymi historycznymi miastami Europy.

Pierwszy etap współpracy prowadzonej pod hasłem „Miasto i jego tożsamość. Dziedzict­wo powojenne w Europie Środkowo-Wschodniej” koncentruje się na dziedzictwie epoki socrealizmu. Dwadzieścia lat po upadku Żelaznej Kurtyny, konserwatorzy Berlina i Warszawy, a także innych ośrodków konserwatorskich Europy Środkowo-Wschodniej uznali, że istnieje potrzeba dyskusji naukowej na szczeblu międzynarodowym, dotyczącej problematyki powojennej architektury i urbanistyki miast. Termin „Dziedzictwo archi­tektoniczne Socrealizmu” odnosi się do spuścizny Europy Środkowo-Wschodniej i charakteryzuje specyfikę krajobrazu kulturowego aglomeracji, ukrytych niegdyś za Żelazną Kurtyną. Dziedzictwo epoki stanowi unikalną wartość i niepodważalny wkład krajów Europy Środkowo-Wschodniej w europejską spuściznę i tożsamość kulturową. In­icjatywa obu urzędów konserwatorskich jest bezpośrednią reakcją na wytyczne polityki kulturalnej Unii Europejskiej, podkreślające potrzebę ochrony lokalnej różnorodności kulturowej w kontekście tożsamości europejskiej.

Do tej pory miał miejsce szereg wydarzeń stanowiących poważny wkład do stanu badan nad dziedzictwem socrealizmu: warsztaty „Architektura II połowy XX wieku – ochrona i konserwacja”, Lipsk 2010 r.; konferencja „Socrealizm – narodowy w formie i  socjalistyczny w treści. Kluczowe przykłady architektury w Warszawie i Berlinie”, Berlin 2011 r.; seminarium „Urbanistyka socrealizmu jako przedmiot ochrony konserwatorskiej”, Kraków – Warszawa 2011 r. Częścią projektu była wystawa zorganizowana we współpracy z Domem Spotkań z Historią - „Architektoniczna spuścizna socrealizmu w Warszawie i Berlinie. MDM / KMA”. Ekspozycję można było obejrzeć w Berlinie od 24 sierpnia do 9 września, na dziedzińcu Niemieckiego Muzeum Historycznego (Deutsches Historisches Museum) przy Unter den Linden 2. W Warszawie  zaprezentowana została w dniach 29 września – 11 grudnia 2011 r. na Trakcie Królewskim, w galerii plenerowej DSH na skwerze im. ks. J. Twardowskiego. Wystawie towarzyszył katalog. (link do informacji o wystawie: http://www.dsh.waw.pl/pl/3_992/).

 W załączeniu geneza projektu w trzech wersjach językowych (polskiej, angielskiej, niemieckiej)

 

Płaskorzeźba"Otwarcie MDM". Fotografia Paulina Świątek
Zobacz galerię (3 zdjęć)
Marszałkowska Dzielnica Mieszkaniowa. Fotografia Paulina Świątek
Mozaika przedstawiająca pochód pierwszomajowy. Fotografia Paulina Świątek

Załączniki: