null

Stalowa 35 – plan remontu oficyny

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Rozpoczęły się prace przygotowawcze do remontu zabytkowej oficyny kamienicy przy ul. Stalowej 35. Remont prowadzony będzie pod nadzorem konserwatorskim, bowiem budynek ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków Miasta Stołecznego Warszawy. Układ urbanistyczny ulicy Stalowej wpisany jest do rejestru zabytków.

Kilkupiętrowy budynek - pustostan.
Oficyna kamienicy przy ul. Stalowej 35.

Oficyna kamienicy przy ul. Stalowej 35, której właścicielem był Szulim Śpiewak, przylega do zachodniej granicy działki, a od północy do budynku frontowego. Prawdopodobnie powstała na początku 1900 roku, jeszcze przed wybudowaniem budynku frontowego. Czterokondygnacyjny budynek oficyny kryty jest dachem mansardowym oblicowanym blachą cynkową, ułożoną w tzw. „smoczą łuskę”. Elewacja zdobiona jest gzymsem kordonowym oddzielającym czwartą kondycję od mansardowego poddasza. 

W kamienicy został zachowany dawny wystrój wnętrz z drewnianymi drzwiami płycinowymi i piecami kaflowymi. Na dwóch drewnianych klatkach schodowych balustrady mają charakterystyczne drewniane tralki. Budynek od dłuższego czasu nie jest użytkowany, a jego stan techniczny jest zły. 

W maju 2022 roku Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Praga-Północ zakończył postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy budynku oficyny bocznej przy ul. Stalowej 35” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynków mieszkalnych wyłączonych z użytkowania – prace przygotowawcze”. Kwota jaką m.st. Warszawa zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to ponad – 260 tys. zł.
Wyłoniona firma rozpoczęła już inwentaryzację obiektu oraz prowadzi badania techniczne budynku.
    
 

Drewniane drzew do mieszkania.
Zobacz galerię (6 zdjęć)
Piec kaflowy
Drewniana historyczna stolarka okienna
Drewniana balustrada schodów.
Drewniane balustrady schodów w kamienicy.
Kilkupiętrowy budynek - pustostan.