null

Stajnia Folwarku Moczydło – koniec prac zabezpieczających

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zabytkowa stajnia już nie będzie niszczeć. Obiekt jest zadaszony, sklepienia wsparte drewnianymi stemplami, a ściany szczytowe wzmocnione. Prace prowadzone były na zlecenie Dzielnicy Ursynów pod nadzorem Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków.

Ceglany budynek zabezpieczony dachem, wokół metalowe ogrodzenie.

Stajnia została wybudowana w XIX wieku dla koni Ludwika Krasińskiego. Niegdyś wchodziła w skład ważnego ośrodka jeździeckiego. Po II wojnie światowej została upaństwowiona, a następnie popadła w ruinę. Z powodu pożaru więźby dachowej budynek od wielu lat pozbawiony był zadaszenia. Na sklepieniu zdążyła wyrosnąć bujna roślinność. Pomimo złego stanu technicznego, ale z uwagi na wartości historyczne, artystyczne i naukowe, w 2019 r. stajnię wpisano do rejestru zabytków.
  
Stołeczny Konserwator Zabytków w 2020 r., współpracując z Urzędem Dzielnicy Ursynów, zlecił wykonanie ekspertyzy technicznej wraz z koncepcją zabezpieczenia zabytku. Następnie dzielnica po przygotowaniu projektu budowalnego i uzyskaniu wszelkich pozwoleń jesienną 2021 r. rozpoczęła działania. Zakończyła je w ostatnich dniach grudnia 2021 r. Prace polegały na: 

•    uprzątnięciu wnętrza budynku z zalegających odpadów, gruzu i odspojonego tynku;
•    wzmocnieniu łuków nośnych ceglanych sklepień oraz sklepień żaglowych poprzez podstemplowanie;
•    przemurowaniu fragmentów ścian szczytowych cegłą rozbiórkową, wzmocnieniu oraz wykonaniu nowego fugowania specjalistyczną zaprawą;
•    wykonaniu nowej więźby dachowej oraz nowego przykrycia budynku dwuspadowym dachem krytym papą.

Kolejnym etapem prac zabezpieczających w 2022 r. powinna być naprawa spękań wszystkich ścian, naprawa nadproży, uszkodzonych sklepień oraz podtrzymujących je wewnętrznych filarów. Niezbędne jest również wykonanie izolacji fundamentów.

Realizacja pełnego zakresu prac pozwoli na utrzymanie obiektu w dobrym stanie co ułatwi kompleksowy remont, dzięki któremu zabytek otrzyma drugie życie.


 

Więźba i dach na budynku.
Zobacz galerię (7 zdjęć)
Ceglany budynek pokryty zabezpieczającym dachem.
Ceglany budynek zabezpieczony dachem, wokół metalowe ogrodzenie.
Kolaż. Ceglany budynek zdegradowany bez dachu, na drugim z dachem.
Kolaż. Strop bez dachu na którym pracują robotnicy, na drugim zdjęciu strop przykryty dachem.
Kolaż. Ceglany budynek bez dachu i zarośnięty, na drugim zdjęciu zabezpieczony dachem