null

Środkowa 16 – nowa więźba, okna i zwieńczenie elewacji

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Trwają prace remontowe zabytkowej kamienicy przy ul. Środkowej 16 na Pradze-Północ, składającej się z budynku frontowego oraz dwóch oficyn. Remont Stołecznego Zarządu Mienia prowadzony jest pod nadzorem konserwatorskim, bowiem pierzeja ulicy wpisana jest do rejestru zabytków.

Deskowanie na dachu pod końcowe pokrycie.
Środkowa 16 - deskowanie na dachu pod końcowe pokrycie.

Dramatyczny stan domów powoduje, że zakres robót jest bardzo szeroki. Prace trwają zarówno w budynku frontowym, jak i w oficynach. Zimowa pora nie spowodowała przerwania prac.
Zgodnie z projektem zrekonstruowano już charakterystyczne półokrągłe zwieńczenie elewacji frontowej. Możliwe było to dzięki zachowanej fotografii obiektu sprzed II wojny światowej. 
Kamienica ma już nową więźbę dachową i deskowanie połaci. Na elewacji tylnej wstawiono nowe okna, wykonane na wzór okien historycznych. Wykonano także izolację fundamentów w przejeździe bramnym.

Rusztowania postawione na elewacji frontowej pozwoliły specjalistom na dokładne zbadanie gzymsu wieńczącego, który zachował się prawie w całości. W ich wyniku naniesiono poprawki do projektu, tak aby rekonstruowany gzyms wiernie odzwierciedlał pierwotny detal. 
Zakończenie inwestycji planowane jest na II połowę 2023 roku. 

Historia

Remontowana kamienica wraz z innymi stojącymi przy ulicy Środkowej stanowi cenne świadectwo najwcześniejszej fazy budownictwa Nowej Pragi. Cały zespół ulicy jest jedynym na Pradze, którego elementy zabudowy pochodzą sprzed tej daty. 
Neorenesansowa kamienica Arona Spiwaka (Śpiewaka) pod nr 16 została wzniesiona około 1870 roku, jako dwupiętrowa kamienica frontowa z parą oficyn bocznych, także trójkondygnacyjnych. Zabudowa przetrwała II wojnę światową, jednak po niej rozebrano piętrowe segmenty oficyn bocznych.  Po 1994 roku wyburzono część dwupiętrowej oficyny północnej. 

Zobacz galerię (5 zdjęć)