null

Spotkanie z wspólnotami mieszkaniowymi z ul. Chmielnej

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Trwa remont ul. Chmielnej. Niedługo pojawią się tam nowa nawierzchnia, rośliny i meble miejskie. Czy obecnie pomazane bazgrołami elewacje kamienic mogą dorównać nowej estetyce tej śródmiejskiej ulicy?

Kilka zdjęci na jednym: osoby siedzą za stołem, ulotki na stole, czyszczenie elewacji.
Spotkanie w siedzibie BSKZ nt. czyszczenia elewacji przy ul. Chmielnej.

Stołeczny Konserwator Zabytkow, który koordynuje miejską kampanię #stopbazgrołom poświęconą usuwaniu bazgrołów i tagów z zabytków, spotkał się 29 stycznia z przedstawicielami wspólnot mieszkaniowych z ul. Chmielnej.

- Czyszczenie elewacji na ul. Chmielnej to program pilotażowy, na przykładzie którego będziemy mogli przećwiczyć współpracę miasta z właścicielami budynków – powiedział na spotkaniu Michał Krasucki, Stołeczny Konserwator Zabytków.

Układ urbanistyczny ul. Chmielnej objęty jest ochroną prawną poprzez wpis do rejestru zabytków w 2009 r. Niektóre kamienice wpisane są do rejestru indywidualnie.

- W związku z tym zleciliśmy opracowanie programu prac konserwatorskich, w którym wskazano jaką dla danego budynku i podłoża zastosować technologię czyszczenia z bazgrołów - dodał. 

Stołeczny konserwator zadeklarował wsparcie w uzyskiwaniu zgód Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 
Podczas spotkania przedstawiciele wspólnot, jako gospodarze swoich nieruchomości, wymienili się cennymi uwagami na temat instalacji monitoringu oraz potrzeby zgłaszania policji aktów wandalizmu.

Program prac konserwatorskich

Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków zleciło wykonanie takiego programu dla 33 adresów.  
Celem prac konserwatorskich jest przywrócenie oryginalnej estetyki i stanu zabytkowych elewacji i detali architektonicznych kamienic przy ul. Chmielnej. Przedmiotem opracowania są zniszczenia przez bazgroły i tagi portali wejściowych i prześwitów bramowych oraz elewacji frontowych należących do kamienic.

Program zawiera także wytyczne konsekratorskie dla każdej kamienicy. Określony jest materiał wykończeniowy na elewacjach, rekomendowany środek chemiczny, metoda usuwania i sposób zabezpieczenia powierzchni przed kolejną dewastacją.
Programy przekazaliśmy zainteresowanym wspólnotom mieszkaniowym, co w znacznym stopniu ułatwi im przygotowanie wniosków do MWKZ.

Uchwała dotacyjna miasta

Właściciele zabytkowych obiektów, którzy zdecydują się na wyczyszczenie elewacji w sposób konserwatorski, mogą ubiegać się o dotacje na te prace. Obecnie mamy dwa terminy naboru wniosków: w październiku na prace planowane w przyszłym roku, a w kwietniu – o refundację kosztów poniesionych w roku ubiegłym. W BSKZ przygotowywana jest zmiana zasad udzielania dotacji na prace przy zabytkach. Będzie ona dotyczyła możliwości ciągłego naboru wniosków o dotacje na usuwanie graffiti z zabytków.

Graffiti w Warszawie – badanie opinii społecznej

Biuro Strategii i Analiz UM na zlecenie Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków przeprowadziło w listopadzie 2023 r. badanie opinii mieszkańców na temat graffiti w przestrzeni publicznej w Warszawie. 
W badaniu (wywiad telefoniczny) wzięło udział ponad 1000 osób. Była to próba mieszkańców Warszawy w wieku 18 lat i więcej, reprezentatywna ze względu na płeć, wiek oraz dzielnicę zamieszkania.

Analiza wyników pokazała, że:
•    70 % - warszawiaków postrzega malowanie graffiti na ścianach budynków mieszkalnych jako problem w Warszawie. Jest to większy problem niż demolowanie mienia w przestrzeni publicznej (np. ławek, lamp). 
•    66 % - uważa, że ma ono negatywny wpływ na odbiór biznesu prowadzonego w budynkach pomalowanych graffiti.
•    55 % - uważa, że graffiti na zabytkach jest problemem w Warszawie.
•    Niemal co czwarty badany deklaruje, że graffiti w bardzo dużym lub dużym stopniu wpływa na poczucie bezpieczeństwa.

Miejska kampania #stopbazgrołom 

Główne założenia kampanii:
•    scenariusze lekcji nt. wandalizmu i graffiti w mieście dla 400 szkół i placówek edukacyjnych;
•    akcja czyszczenia przez licealistów elewacji domu przy Chmielnej 14:
•    współpraca z policją – zgłaszanie dewastacji przez bazgroły zabytkowych elewacji;
•    miejski monitoring;
•    współpraca z NGO-sami – zwiększenie liczby miejsc do legalnego malowania graffiti;
•    wsparcie miasta przy czyszczeniu elewacji przez wspólnoty mieszkaniowe.

Kilka zdjęci na jednym: osoby siedzą za stołem, ulotki na stole, czyszczenie elewacji.