null

Spotkanie regionalne Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków od 2020 roku prowadzi Sekretariat Regionalny Europy Środkowej i Wschodniej Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa (OWHC - Organization of World Heritage Cities). Do Sekretariatu należy 19 miast, w których znajdują się obiekty wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Logo OWHC i zdjęcie Zamku Krolewskiego

Sekretariat Regionalny OWHC jest łącznikiem między miastami członkowskimi danego regionu a Sekretariatem Generalnym OWHC. Do jego zadań należy m.in. organizacja działań na danym terenie, które mają na celu upowszechnianie wartości i zadań OWHC.

Spotkanie on-line

Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków 29 i 30 września zorganizowało on-line spotkanie regionalne Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa. Wziął w nim również udział nowo wybrany Sekretarz Generalny OWHC Mikhael De Thyse.

Przedstawiciele miast członkowskich podsumowali działania Sekretariatu, m.in. cykl indywidualnych spotkań z miastami regionu i prace pięciu grup roboczych (tzw. stołów roboczych) zainicjowaną i koordynowaną przez Sekretariat.

Przedstawili także wyniki swoich przedsięwzięć, takich jak obchody rocznic ważnych wydarzeń czy projekty edukacyjne. Dyskutowali również o szczegółach przyszłej współpracy, m.in. o planowaniu budżetu sekretariatu na 2022 rok, kontynuowaniu pracy stołów roboczych i wyborze miejsca organizacji przyszłorocznej Konferencji Regionalnej.

Spotkanie zostało połączone z pracą dwóch grup roboczych OWHC (stołów roboczych): grupy ds. digitalizacji i dostępności cyfrowej oraz grupy ds. klimatu, której przewodzi Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej m.st. Warszawy.


Do Sekretariatu Regionalnego Europy Środkowej i Wschodniej OWHC należą następujące miasta członkowskie OWHC: Warszawa (Polska), Wiedeń (Austria), Icherisheher (Azerbejdżan), Nesebar (Bułgaria), Dubrownik (Chorwacja), Split (Chorwacja), Kutna Hora (Czechy), Rodos (Grecja), Budapeszt (Węgry), Tel-Aviv (Izrael), Ryga (Łotwa), Wilno (Litwa), Ochryda (Macedonia Północna), Kraków (Polska), Zamość (Polska), Sighisoara (Rumunia), Sankt Petersburg (Rosja), Bańska Szczawnica (Słowacja) i Lwów (Ukraina).

Organizacja Miast Światowego Dziedzictwa OWHC zrzesza ponad 300 miast z całego świata, w których znajdują się obiekty wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Jej zadaniem jest przygotowanie spotkań i wymiana doświadczeń, które mogą być pomocne lokalnym samorządom w zarządzaniu i budowaniu strategii uwzględniających rozwój i zachowanie dziedzictwa. Organizacja działa od 1991 roku, a Warszawa jest jej członkiem od 1996 roku.