null

Serwis mapowy - Zabytki

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zabytki ujęte w gminnej ewidencji zabytków (GEZ) na portalu mapowym m.st. Warszawy.

Zabytki ujęte w gminnej ewidencji zabytków posiadają karty adresowe, które zawierają informacje o zabytku, naniesione na ogólnodostępną mapę miejską – portal mapowy m.st. Warszawy: www.mapa.um.warszawa.pl. Mapa zawiera podstawowe informacje na temat zabytku: datę jego powstania, nazwę historyczną, imię, nazwisko architekta oraz zakres ochrony konserwatorskiej obiektu tj. rejestr zabytków, otoczenie zabytku wpisanego do rejestru zabytków, pomnik historii, park kulturowy, gminną ewidencję zabytków oraz obszar UNESCO i strefę buforową UNESCO.

 

Zmiany zachodzące w GEZ są na bieżąco aktualizowane na mapie. Legenda mapy wyjaśnia oznaczenia zakresu ochrony konserwatorskiej zabytków. Wypełnienie lub zakreskowanie (obiektu lub obszaru) kolorem czerwonym oznacza rejestr zabytków, kolor zielony - otoczenie zabytku wpisanego do rejestru zabytków. Natomiast wypełnienie lub zakreskowanie (obiekt lub obszar) kolorem fioletowym - gminną ewidencją zabytków. Obszary uznane za pomnik historii oznaczone są kolorem beżowym (wypełnienie), natomiast parki kulturowe - kolorem różowym (obrys). Obszar wpisany na Listę światowego dziedzictwa UNESCO - warszawskie Stare Miasto - oznaczony jest kolorem grantowym (obrys), a strefa buforowa UNESCO – kolorem niebieskim (obrys).

 

Portal zawiera ponadto zbiór map historycznych miasta, tj. tzw. plan Lindleya, plan z 1936 r. i fotoplany z 1935 i 1945 r. oraz późniejsze. Mapa prezentuje szereg współczesnych danych, m.in.: geodezyjne, własnoościowe, a także informacje o planowaniu przestrzennym. Na mapie prześledzić można rozwój przestrzenny Warszawy począwszy od 1770 r. aż po dzień dzisiejszy. W oparciu o zgromadzony materiał kartograficzny, portal umożliwia przeanalizowanie zmian w odniesieniu zarówno do zabytku, jak i obszaru, na któtym się on znajduje. Obiekt można wyszukać na mapie na podstawie adresu i danych geodezyjnych tj. numer działki ewidencyjnej i obrębu.