null

Semafory ze Starego Miasta prawnie chronione

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zespół 24 zabytkowych metaloplastycznych szyldów semaforowych z warszawskiego Starego Miasta 24 maja 2021 r. został wpisany do księgi rejestrów zabytków ruchomych. Jest to formalne zakończenie procedury objęcia semaforów prawną ochroną konserwatorską.

Na zdjęciu: Rynek Starego Miasta 13, dawny sklep ze szkłem i porcelaną, proj. prawdopodobnie Spółdzielnia „ORNO”, lata 60./70. XX w. Fot. BSKZ

Metalowa ozdoba w formie dzbanka.

Wpis do rejestru zabytków to zwieńczenie programu Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków prowadzonego od 2014 r. dotyczącego ochrony historycznej metaloplastyki staromiejskiej. Dzięki współpracy z Kamilą Baturo – badaczką tego tematu – udało się zidentyfikować, zinwentaryzować i dokonać atrybucji najciekawszych przykładów metaloplastyki warszawskiego Starego Miasta. Są to szyldy powstałe w latach 50. i 60. XX wieku, w okresie odbudowy i w ramach pierwszej kompleksowej rewaloryzacji zespołu staromiejskiego, przeprowadzonej na początku lat. 70. XX wieku. Opracowany przez Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków materiał został przekazany Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków, stając się podstawą do przygotowania wpisu do rejestru zabytków.

Szyldy semaforowe są integralnym elementem plastyki warszawskiego Starego Miasta – zabytku wpisanego na Listę światowego dziedzictwa UNESCO. Stanowią unikatową w skali kraju kolekcję metaloplastyki. Stare Miasto zostało zrekonstruowane jako osiedle mieszkaniowe z szerokim zapleczem usługowym i kulturalno-oświatowym. Dla oznaczenia tych miejsc powstały specjalnie zaprojektowane szyldy, które stały się wizytówką Starówki.

Zainteresowanym polecamy jedno z opracowań BSKZ:
„Szyldy na Starym Mieście w Warszawie. Dobre praktyki dla właścicieli i użytkowników”.

Zachęcamy także do przejścia szlakiem
staromiejskich szyldów. Pomoże w nim mapka – katalog z wystawy „Szyldy z warszawskiego Starego Miasta. Znaki pamięci i dzieła sztuki”, dostępna w siedzibie BSKZ (ul. Nowy Świat 18/20). Katalog, opracowany w językach polskim i niemieckim, zawiera krótką historię szyldów, wraz z ich opisem i lokalizacją.

Metalowa dekoracja w formie semafora.

Załączniki: