null

Rydzowa 1 – postęp prac w leśniczówce

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Dziewiętnastowieczna leśniczówka w Lesie Kabackim remontowana jest od początku 2022 roku. Prace prowadzone są z zachowaniem specyfiki obiektu i jego zabytkowego charakteru, nad czym czuwa m.in. Stołeczny Konserwator Zabytków.

Drewniany dom.
Leśniczówka przy ul. Rydzowej 1- prace trwają.

Gotowe i zaizolowane są już fundamenty budynku. Częściowo wykorzystano w nich stare cegły z widoczną sygnaturą cegielni. Zakończyły się też prace przy konstrukcji ścian zewnętrznych, w których zachowano część starych bali. Elementy starej stolarki okiennej i drzwiowej zostały zdemontowane i przejdą konserwację. Zabezpieczono też zabytkowe wyposażenie leśniczówki. Po zakończeniu prac będzie ono wyeksponowane w odnowionym wnętrzu.
Obecnie trwa wymiana pokrycia dachowego. Dotychczasowe z eternitu zostanie zastąpione gontem modrzewiowym. Taki sam gont pojawi się na dachu werandy.

Zmiany zajdą także wokół budynku. Na otaczającym leśniczówkę terenie o powierzchni 2500 m2 odtworzone zostaną ciągi piesze, wypielęgnowana zieleń i powstanie nowe ogrodzenie.
Po zakończeniu prac realizowanych przez Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta leśniczówka będzie przystosowana do potrzeb Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej Lasów Miejskich - Warszawa. Inwestycja ma być gotowa w wakacje 2023 r. Jej koszt to około 2 mln zł.

O budynku leśniczówki

Leśniczówka powstała w II połowie XIX wieku. Budynek stanowi przykład historycznej architektury drewnianej związanej z gospodarką leśną. Obiekt przez blisko 130 lat był zamieszkany przez leśniczych, którzy sprawowali opiekę nad drzewostanem Lasu Kabackiego.

Leśniczówkę wzniesiono w konstrukcji zrębowej i przykryto dachem naczółkowym. Obiekt zachował oryginalną konstrukcję, układ i wyposażenie, takie jak: drzwi z kutymi zawiasami, klamkami i oryginalnymi mechanizmami, okna, piece grzewcze i piec kuchenny oraz drewniane posadzki. Powierzchnia użytkowa parteru, to około 130 mkw., powierzchnia poddasza to kolejne 75 m2.

Zobacz galerię (4 zdjęć)