null

Rydzowa 1 - drewniana leśniczówka będzie remontowana

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Zmiany czekają zabytkową, drewnianą leśniczówkę przy ul. Rydzowej. Budynek zostanie poddany renowacji i modernizacji. Inwestycję, której koszt wyniesie 1,38 mln zł, sfinansują Lasy Miejskie – Warszawa. 3 stycznia 2022 r. podpisano umowę na realizację tego zadania.

Drewniany dom o spadzistym dachu stojący wśród drzew.

Na zdjęciu: Leśniczowka przy ul. Rydzowej 1.

Prace inwestycyjne będą prowadzone z zachowaniem specyfiki obiektu i jego zabytkowego charakteru, a także z uwzględnieniem lokalnej tradycji architektonicznej, o co zadba Stołeczny Konserwator Zabytków. Zachowany zostanie układ przestrzenny wnętrz leśniczówki i ich historyczny wystrój. Na odnowionej elewacji budynku przywrócone zostaną detale architektoniczne. Zakres inwestycji obejmie również roboty izolacyjne, murarskie, ciesielskie i konstrukcyjne. Powstaną też nowe instalacje: sanitarna, elektryczna i teletechniczna. 

– Przed nami duża i skomplikowana inwestycja. Liczę, że to zadanie zostanie przeprowadzone bardzo sprawnie. Chcemy zachować budynek w jak najbardziej wiernej formie – mówiła Renata Kaznowska, wiceprezydent m.st. Warszawy. – Cieszę się, że budynek będzie wykorzystywany do edukacji dzieci i młodzieży – dodała wiceprezydent. 

– Leśniczówka w Lesie Kabackim to kolejny z drewnianych budynków warszawskich, który udaje nam się wyremontować w ciągu ostatnich lat – mówił Michał Krasucki, stołeczny konserwator zabytków. – Więcej takich leśniczówek, nie tylko przy Lesie Kabackim, ale też w samej Warszawie – nie ma. Obiekt ma niesamowitą wartość, a przyszła inwestycja sprawi, że wszystkie jego walory zostaną wydobyte. Budynek odzyska swój pierwotny wygląd, jednocześnie spełniając nowe zadania – dodał stołeczny konserwator zabytków.

Po zakończeniu remontu leśniczówka będzie służyć na potrzeby zlokalizowanego tuż obok Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, w tym na prowadzenie działań ekspozycyjno-wystawienniczych. 

Zmieni się też teren otaczający leśniczówkę. Na powierzchni 2500 m2 odtworzone zostaną ciągi piesze, zagospodarowana zostanie zieleń i pojawi się nowe ogrodzenie. 

Historia leśniczówki

Drewniana, zabytkowa leśniczówka przy ul. Rydzowej 1 znajduje się w Lesie Kabackim. Niegdyś tereny te należały do dóbr wilanowskich, które w XVII i XVIII wieku były własnością rodu Sobieskich, a następnie Potockich oraz Branickich. Obecnie nadzór nad tym obszarem sprawują Lasy Miejskie – Warszawa.

Budynek powstał w II połowie XIX w. (zbudowany prawdopodobnie ok. 1890 r.) i stanowi przykład dobrze zachowanej i nieprzekształconej architektury drewnianej związanej z gospodarką leśną. Obiekt przez blisko 130 lat był zamieszkały przez leśniczych, którzy sprawowali opiekę nad drzewostanem Lasu Kabackiego. W 1987 r. leśniczówka została wpisana do rejestru zabytków.

Architektura

Leśniczówkę wzniesiono w konstrukcji zrębowej i przykryto dachem naczółkowym, czyli odmianą dachu dwuspadowego z dodatkowymi, trójkątnymi połaciami tzw. naczółkami, umieszczonymi w górnej części ścian szczytowych. Historycznie dach kryty był gontem, który w latach 60. wymieniono na eternit.

Ściany zewnętrze budynku oszalowane są poziomymi deskami, z dekoracyjnym opracowaniem węgłów. Ściany wewnętrzne (cześć konstrukcji drewnianej, z murowanymi ścianami ogniowymi) zostały otynkowane. Obiekt zachował w dużej części oryginalną konstrukcję, układ i wyposażenie, takie jak: drzwi z kutymi zawiasami, klamkami i oryginalnymi mechanizmami, okna, piece grzewcze i piec kuchenny oraz drewniane posadzki. W budynku znajdują się także oryginalne tynki wapienne kładzione na trzcinie. Powierzchnia użytkowa parteru to ok. 130 mkw., dostępna powierzchnia poddasza to kolejne 75 mkw. 

Inwestycja zostanie przeprowadzona w ciągu najbliższych 18 miesięcy. Za jej realizację będzie odpowiadać firma Good Wood Szymon Jaraczewski, która podpisała dziś umowę ze Stołecznym Zarządem Rozbudowy Miasta. 

Drewniany dom o spadzistym dachu stojący wśród drzew.
Zobacz galerię (5 zdjęć />)
Drewniany dom ze spadzistym dachem.
Pokój z drewnianymi, historycznymi meblami.
Sześć osób siedzi za stołem z napisem Lasy Miejskie Warszawa.
Sześć osób stoi na tle drewnianej leśniczówki.