null

Robimy Studium! Raport z planowania Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Planując rozwój przestrzenny stolicy mamy szansę wspólnie wpłynąć na naszą przyszłość. Od 2 czerwca m.st. Warszawa zaprasza do pawilonu Zodiak (pasaż S. Wiecheckiego Wiecha 4) na wystawę będącą swoistym raportem z prac nad nowym Studium dla Warszawy.

Na ilustracji plakat z napisem: Robimy Studium! Raport z planowania Warszawy.

Plakat z napisem: Robimy studium. Raport z planowania Warszawy.

Przyszła konstytucja przestrzenna miasta od początku powstaje w dialogu z ekspertami i mieszkańcami.  Na etapie zbierania wniosków wpłynęło niemalże 25 000 opinii. Do rozmowy o przestrzennej przyszłości miasta zaangażowani byli warszawiacy również dzięki serii publikacji i spotkań pod hasłem „Raporty z planowania Warszawy”. Na wystawie w Zodiaku pokazane są najważniejsze tematy zebrane w raportach, ale także założenia do nowego Studium, które zostaną poddane konsultacjom społecznym.

Wystawa prezentuje dane o demografii i kondycji środowiska w stolicy. Pokazana jest  warszawska tożsamość, lokalność i sposób poruszania się po mieście. Przedstawiono założenia nowego Studium odpowiadające na pytania:
•    Jak rozwijać Warszawę?
•    Jak tworzyć odporny ekosystem miejski?
•    Jak tworzyć atrakcyjny krajobraz?
•    Jak wprowadzać lokalność?

Na wystawie zaprezentowano ponad 100 map, wykresów, diagramów i ilustracji, które z różnych perspektyw pokazują stojące przed Warszawą wyzwania. Zgromadzona wiedza pozwoliła organizatorom wypracować plan na przyszłość. To założenia do nowego Studium. Zaprezentowane na wystawie dane czekają na Państwa opinie. Wszystkie uwagi zostaną rozważone podczas przygotowywania końcowego projekt rozwoju przestrzennego naszego miasta.

Dobra kultury współczesnej w nowym Studium

Za dobra kultury współczesnej można uznać niebędące zabytkami takie obiekty i miejsca, jak pomniki, miejsca pamięci, budynki i ich zespoły, ich wnętrza i detale, założenia urbanistyczne i krajobrazowe. Warunkiem uznania ich za dobro kultury jest to, aby stanowiły dorobek współcześnie żyjących pokoleń oraz miały wysoką wartość artystyczną lub historyczną.

Prezydent m.st. Warszawy w 2019 r. powołał zespół do spraw dóbr kultury współczesnej (działający przy Biurze Stołecznego Konserwatora Zabytków), który zweryfikował istniejącą listę dóbr. Efektem ich pracy jest rekomendacja obiektów do objęcia ochroną planistyczną jako dobra kultury współczesnej w sporządzanym „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy”.

Na liście znajduje się 58 obiektów, m.in. ratusz dzielnicy Białołęka, budynki ambasad Kanady i Królestwa Niderlandów, kościół pw. Matki Boskiej Jerozolimskiej, Muzeum Polin, Gmach Sądu Najwyższego, Memoriał Wolnego Słowa, pomnik Polskiego Państwa Podziemnego czy zespół budynków mieszkalnych na Żoliborzu.

Jak można podzielić się swoją opinią?

•    Odwiedzić wystawę (pawilon Zodiak, pasaż Wiecha 4) od 2 do 27 czerwca;
•    Wziąć udział w spotkaniach:

„Jakie nowe Studium dla Warszawy?”- 16 czerwca (środa) o godz. 18.00 - online
„Jaka lista dóbr kultury współczesnej”- 23 czerwca (środa) o godz. 18.00 - online

Można komentować oraz zadawać pytania na czacie lub dołączyć do rozmowy na platformie ZOOM. Chęć uczestnictwa na ZOOM- ie można zgłosić na:
dialogwplanowaniu@um.warszawy.pl

Można także wysłać opinię na temat założeń do nowego Studium na:
dialogwplanowaniu@um.warszawa.pl

Więcej informacji o nowym Studium: www.architektura.um.warszawa.pl