null

Piękna pięknieje, czyli renowacja elewacji frontowej budynku przy ul. Pięknej 3

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Na przełomie XIX i XX w. powstał przy skrzyżowaniu z Al. Ujazdowskimi ciekawy rząd niewysokich, ale równych jednorodnych stylowo eleganckich kamieniczek. Wśród nich budynek o adresie Piękna 3.

szara kamienica z brama zwieńczoną łukiem
Elewacja przed remontem, fot. BSKZ

Garść historii

Prosta forma kamienic nawiązywała do architektury klasycystycznej. Budynki te zostały mocno uszkodzone w czasie II wojny światowej, ale nie zniszczone. W trakcie odbudowy ich elewacje zostały przekształcone, przede wszystkim skuto oryginalne tynki i usunięto większość dekoracji architektonicznych. Następnie wszystkie pokryto nowym tynkiem gładkim i nakrapianym tynkiem wapiennym. Całość przypominała blok mieszkalny.  Ten ciekawy odcinek ulicy Pięknej utracił swój pierwotny charakter. Dodatkowo w 1963 r. zburzono stojący naprzeciwko mieszczący ambasadę USA pałacyk Lilpopa i wybudowano w tym miejscu stojące do dziś niskie budynki techniczne ambasady. 

Prace remontowe

W 2021 r. władająca budynkiem przy ul. Pięknej 3 wspólnota mieszkaniowa postanowiła przeprowadzić prace remontowo-konserwatorskie elewacji frontowej. Miał to być kolejny etap renowacji budynku po wcześniejszym, częściowym odtworzeniu dekoracji przejazdu bramowego. Ich celem jest przywrócenie pierwotnego wyglądu (na ile pozwalają skromne źródła archiwalne i badania tynków) oraz poprawę stanu technicznego.

Zakres prac

Prace rozpoczęły się w maju b.r. i obecnie zmierzają ku końcowi. Skuto w całości wtórny tynk ze ścian, naprawiono spękania muru i gzyms wieńczący. Wymieniono obróbki blacharskie. Wyremontowano balkony wsparte na żeliwnych konsolach. Obecnie wykonywane są odtworzeniowo gzymsy międzyokienne i obramienia okien. Zaprojektowano je zgodnie z wynikami kwerend archiwalnych i badań na miejscu. Na koniec odtworzony będzie cementowy cokół, a całość będzie pomalowana na dwa kolory w odcieniach kremowych. Przejazd bramowy również będzie poddany renowacji ale prace te nie wchodzą w zakres dotacji.

Remont jest prowadzony przy wsparciu finansowym m.st. Warszawy, które przeznaczyło na ten cel 113 000,00  zł, co stanowi 49 % przewidywanych całkowitych wydatków kwalifikowanych zadania.

elewacja budynku szara 3 kondygnacje okien i widoczne sklepienie bramy
Zobacz galerię (7 zdjęć)
czarno-białe zdjęcie budynków
rysunek architektoniczny elewacji
na stole profile gipsowe służące do wykonania obramienia okna
dół okna z zamontowaną dekoracyjną listwą gipsową
próbka kolorystyczna utrzymana w szaropastelowej gamie
Dwupiętrowa kamienica z dwoma balkonami przed i po remoncie.